A | A
Samen tuinieren

Zorgpak op maat (VPT) biedt de voordelen van het zelfstandig wonen gecombineerd met complete zorg

Zorgpakketten op maat (VPT)

DSV biedt een zorgpakket op maat, het Volledig Pakket Thuis (VPT). Deze dienst biedt de voordelen van het zelfstandig wonen gecombineerd met de complete zorg zoals die in een woonzorgcentrum. Het is bedoeld voor mensen met een indicatie voor zorg met verblijf die niet in een verzorgingshuis willen wonen. VPT omvat zorg zoals persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Daarnaast heeft u recht op diensten zoals maaltijden, huishoudelijke verzorging, wasverzorging en welzijnsactiviteiten.

Voor mensen met een indicatie voor zorg met verblijf, die niet in een verzorgingshuis willen wonen, bestaat de mogelijkheid te kiezen voor het VPT, mits de zorg op een verantwoorde wijze geleverd kan worden. Met deze regeling komt er meer keuzevrijheid voor u als cliënt. 

Meer informatie? Neem dan contact op met onze Zorgbemiddeling.