A | A
Samen tuinieren

Het belangrijkste doel van casemanagement dementie is het bieden van begeleiding en ondersteuning aan thuiswonende cliënten met dementieklachten en hun mantelzorger(s).

Hulp bij dementie (casemanagement)

Wat doet de casemanager?

DSV heeft drie casemanagers dementie in dienst. Het belangrijkste doel van  casemanagement dementie is het bieden van begeleiding en ondersteuning aan thuiswonende cliënten met dementieklachten en hun mantelzorger(s).

Hoe werkt de casemanager?

De casemanager dementie bezoekt u thuis. Hij of zij bespreekt de zorgvraag met u en informeert u over de mogelijkheden van ondersteuning. In overleg met u stelt de casemanager vast welke hulp of zorg nodig is. Ook voor hulp bij het aanvragen van een indicatie voor de gewenste zorg bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kunt u bij de casemanager terecht.

Aanmelding

Als de diagnose dementie is gesteld, kunt u gebruik maken van een casemanager dementie. U wordt door de geheugenpolikliniek of de GGZ- instelling, waar de diagnose dementie is gesteld, aangemeld bij het Meldpunt Casemanagement. Ook uw huisarts kan u hier aanmelden.

Meer informatie of een afspraak maken? Neem contact op met onze Cliëntenservice.