A | A
Samen tuinieren

Een verzorgd bijna-thuis in de laatste levensfase

Hospice

Hospice Katwijk (locatie Vlietstede)

De meeste mensen blijven het liefst tot het eind van hun leven thuis in hun eigen omgeving. Soms gaat dat niet, om welke reden dan ook. Het is dan mogelijk om voor een verblijf in onze hospice te kiezen. DSV heeft een hospice in woonzorgcentrum DSV|Vlietstede in Rijnsburg. Deze hospice van DSV is comfortabel en huiselijk ingericht, zodat u zich er thuis in kunt voelen. Wij krijgen van onze bewoners en naasten regelmatig te horen dat het een rustige en veilige plek is, omringd door mensen die liefdevolle en deskundige zorg geven.

Wie geeft de zorg in de Hospice?

Ons team in de hospice van DSV bestaat uit verpleegkundigen, waaronder een kwaliteitsverpleegkundige en een gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg en verzorgenden. 24 uur per dag is er iemand van het zorgteam aanwezig. Overdag en in de avond worden zij veelal ondersteund door vrijwilligers die zorgdragen voor de maaltijden, koffie en thee. Zij kunnen ook ondersteuning bieden bij de zorg, samen met de verpleegkundige of verzorgende van het zorgteam. De geestelijk verzorger van DSV kan ondersteuning bieden bij vragen over zingeving of in gesprek gaan met u als u hieraan behoefte heeft. Dit geldt uiteraard ook voor uw naasten.

De medische zorg blijft in handen van uw eigen huisarts. tenzij u buiten de gemeente Katwijk woont, want dan neemt een huisarts van praktijk Nieuw Rapenburg uit Rijnsburg de medische zorg over. De huisarts zal u begeleiden gedurende uw verblijf en zal u regelmatig bezoeken.

Onze hospice biedt plaats aan 4 bewoners. Elke bewoner heeft een eigen kamer. Behoefte aan privacy en persoonlijke vrijheid worden maximaal gerespecteerd. Naasten bieden wij als men dat wil, volop de gelegenheid om bij de zorg betrokken te blijven. Bezoek is te allen tijde welkom. 

Opname

De verblijfsduur van bewoners varieert van een aantal dagen tot een aantal maanden. Als u of de huisarts u voor de hospicezorg bij ons aanmeldt, kan de opname meestal snel plaatsvinden. Het kan ook zijn dat er een kleine wachtlijst ontstaat. Op dat moment kunnen we in overleg met u naar andere mogelijkheden zoeken. Op de dag dat u bij ons komt wonen, krijgt u ondersteuning bij het betrekken van uw kamer. 

Vrijwilligers

Vrijwilligers nemen in onze hospice een belangrijke plaats in. Zij zetten zich op veel verschillende manieren actief in voor onze bewoners en hun naasten. Zij zorgen voor warmte en begrip en brengen ieder hun eigen levenservaring en kennis mee.

Heeft u interesse om ook vrijwilliger te worden bij onze hospice? Ga dan gerust in gesprek met onze vrijwilligerscoördinator Jana Haasnoot.

Stichting vrienden van DSV

Dankzij donaties aan de Stichting Vrienden van DSV kunnen wij veel extra’s doen voor onze bewoners, ook in de hospice, waardoor wij het verblijf zo aangenaam mogelijk voor hen kunnen maken. Dat zit soms ook in kleine dingen, zoals bloemen op tafel. Wilt u wat bijdragen aan onze hospice? (geef bij uw donatie aan dat u graag wilt dat de bijdrage wordt besteed aan de Hospice, o.v.v. Hospice DSV). Uw donatie is van harte welkom!

Meer weten over onze Hospicezorg of wilt u een aanvraag voor verblijf doen? Neem dan contact op met onze afdeling Zorgbemiddeling.

Hospice Katwijk vestiging Rijnsburg
Oude Vlietweg 50
2231 DS , Rijnsburg ZH
Tel: 071 204 95 00