A | A

DSV: goede, menselijke zorg dichtbij. Comfortabel thuis wonen met hulp en zorg in de buurt, of verzorgd wonen in een woonzorgcentrum; u vindt het bij DSV.

Zorg

Welke vormen van zorg kan DSV u bieden?

Bent u op zoek naar goede zorg dichtbij? Wij leveren wijkgerichte thuiszorg en ondersteuning in de thuissituatie én zorg binnen onze woonzorgcentra. Dat kan om enkele uren gaan maar ook om 24-uurs zorg. De zorg binnen onze woonzorgcentra bieden wij voor zowel voor bewoners met somatische (lichamelijke beperkingen) als bewoners met Pyscho-geriatrische beperkingen. Maar wij bieden u ook hulp en ondersteuning thuis zodat u zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen, zoals huishoudelijke hulp. Met aanvullende servicediensten die DSV u biedt, zoals alarmering of de mogelijkheid om bij een van onze locaties gezellig mee te eten, steunen wij u om langer en comfortabel zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Tevens kunt u bij DSV terecht voor intensieve persoonlijke zorg in de laatste levensfase in onze kleinschalige Hospice.

Bij DSV richten wij ons niet alleen op de lichamelijke verzorging van onze cliënten, maar er is ook veel aandacht voor geestelijke en sociale aspecten. Bij DSV is bovendien een eigen geestelijk verzorger in dienst, bij wie u geestelijke zorg kunt krijgen als u in een van onze woonzorgcentra woont en dit wenst. Ongeacht uw achtergrond mag u altijd een beroep doen op de geestelijk verzorger.

Zorg bij DSV

Wij werken met kleine zorgteams waarbij zelfstandigheid, persoonlijk contact en aandacht voor u belangrijk is. Onze zorg is erop gericht om u of uw naaste zo lang mogelijk verantwoord en prettig in eigen omgeving zelfstandig te laten wonen. De woonzorgcentra bieden uitkomst als thuis wonen niet meer gaat. Ook de meest kwetsbare ouderen kunnen hiervoor terecht bij DSV. Dit kan ook bij ernstige geheugenstoornissen, al dan niet gecombineerd met gedragsproblemen. De thuiszorg van DSV is net als de zorg in de woonzorgcentra geregeld in kleine teams met veel persoonlijke aandacht voor u. Onze wijkgerichte thuiszorg wordt verleend vanuit één van de woonzorgcentra dichtbij u. Wilt u weten wat er voor u of uw naaste mogelijk is bij DSV? Of wilt u zorg aanvragen? Neem dan contact op met de Zorgbemiddeling.

Mantelzorgbeleid DSV

De zorg bij DSV is gericht op om ouderen te ondersteunen om zo lang mogelijk zo zelfstandig en comfortabel mogelijk te wonen en leven. En als dit niet meer zelfstandig in een eigen woning kan, dan zo zelfstandig mogelijk, in veiligheid en met alle zorg direct onder handbereik in een woonzorgcentrum. Voor de zorg voor u bij DSV maken wij samen met u een zorgplan. Hierbij worden ook uw naasten, en/of mantelzorgers betrokken. Met elkaar kijken wij wat voor u in welke situatie de beste en prettigste oplossing is. Goed contact tussen u als cliënt, uw naasten, DSV als zorgverlener en de mantelzorgers vinden wij zeer belangrijk.

Mantelzorgers leveren vanuit hun eigen invalshoek een waardevolle bijdrage aan het gezamenlijke belang, namelijk het welbevinden van de cliënt. Uitgangspunt is dat DSV de mantelzorg stimuleert door vanaf het moment van aanvang van de zorgverlening aandacht te besteden aan de rol van de mantelzorger. Om in de samenwerking voor iedereen duidelijkheid te geven heeft DSV een mantelzorgbeleid opgesteld. Professionele zorgverleners en mantelzorgers worden door DSV gezien als partners in de zorgverlening, die per definitie de zorgsituatie vanuit verschillend perspectief zien. De formele zorgverleners werken vanuit hun professionaliteit en beroepsperspectief. Mantelzorgers zijn in de eerste plaats partner, familie of hebben een andere persoonlijke relatie met de cliënt. Daarnaast hebben zij een rol in de zorg, behartigen belangen van hun naaste of vertegenwoordigen hen formeel. De cliëntbegeleider is voor de mantelzorger het eerste aanspreekpunt. Ook heeft de cliëntbegeleider een signalerende rol ten aanzien van de behoefte aan ondersteuning van de mantelzorger. De volledige tekst van het mantelzorgbeleid kunt u desgewenst aanvragen bij onze Zorgbemiddeling.

Gouden Prezo in de zorg

DSV hecht zeer aan goede kwaliteit van de zorg en dienstverlening, waarbij alles draait om u, onze cliënt. Keuringsinstantie Perspekt verleent gouden, zilveren en bronzen keurmerken aan zorgorganisaties voor hun zorg- en dienstverlening. Voldoet alles aan de hoge eisen van het instituut, dan kan een bronzen, zilveren of gouden keurmerk ontvangen worden. DSV heeft na een aantal grondige audits van Perspekt het gouden Prezo keurmerk mogen ontvangen voor alle DSV locaties. Hierdoor staan alle DSV locaties en de complete verleende zorg en dienstverlening van DSV garant voor hoogwaardige kwaliteit.