A | A

Tijdelijk meer zorg nodig? Dan is Tijdelijk wonen bij DSV iets voor u.

Tijdelijk wonen

Voor wie is tijdelijk wonen bedoeld?

De mogelijkheid voor tijdelijk wonen in een woonzorgcentrum is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen die die tijdelijk meer zorg nodig hebben. Het Tijdelijk wonen is niet bedoeld voor verpleeghuisbehoeftige cliënten of cliënten met dementie in een gevorderd stadium. Tijdens uw verblijf krijgt u zorg op maat en u kunt desgewenst gebruik maken van alle diensten en faciliteiten die DSV op de woonzorglocatie aanbiedt. Ook in DSV|Parlevliet, onderdeel van woonzorgzone Duinrand, zijn mogelijkheden voor tijdelijk verblijf.

Aanvraag tijdelijk wonen vanuit thuissituatie

Wilt u of wil uw naaste graag gebruik maken van deze mogelijkheid? Doe dan een aanvraag voor Tijdelijk wonen bij DSV. Een aanvraag voor Tijdelijk wonen kunt u doen via onze afdeling Zorgbemiddeling. Zij helpen u graag verder.

Wat is het doel van Tijdelijk wonen?

Een belangrijk doel van Tijdelijk wonen is bijvoorbeeld het herstellen na een ziekenhuisopname zodat u op een verantwoorde manier weer kunt terugkeren naar uw eigen woonomgeving. Een ander doel kan zijn een vorm van mantelzorgondersteuning voor de thuissituatie. Hiermee kan gedurende enige weken uw naaste of mantelzorger even ontlast worden.

Hoe maakt u gebruik van Tijdelijk wonen?

Om voor Tijdelijk wonen vanuit een ziekenhuissituatie in aanmerking te komen is doorverwijzing door uw arts nodig. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de Zorgbemiddeling, telefoonnummer (071) 20 490 30.

Informatie crisisopvang voor ouderen met doorverwijzing alléén door huisartsen, artsen en transferverpleegkundigen:

Sinds begin 2018 is er een speciaal loket (RAP) geopend door de gezamenlijke zorgorganisaties voor ouderen in de regio voor crisisopvang voor ouderen. Dit is alleen toegankelijk via doorverwijzers zoals huisartsen, artsen en transferverpleegkundigen.

Meer informatie over tijdelijk wonen:

DSV heeft voor u diverse informatiebrochures beschikbaar over Tijdelijk wonen, Mantelzorgondersteuning (ook wel Respijtzorg genoemd) en Wonen bij DSV. U kunt deze gratis aanvragen bij de Zorgbemiddeling.