A | A

Tijdelijk meer zorg nodig? Dan is Tijdelijk wonen bij DSV iets voor u.

Tijdelijk wonen

Tijdelijk wonen en tijdelijk verblijf

Voor wie is tijdelijk wonen bedoeld?

De mogelijkheid voor tijdelijk wonen in een woonzorgcentrum is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen die die tijdelijk meer zorg nodig hebben. Het Tijdelijk wonen is niet bedoeld voor verpleeghuisbehoeftige cliënten of cliënten met dementie in een gevorderd stadium. Tijdens uw verblijf krijgt u zorg op maat en u kunt desgewenst gebruik maken van alle diensten en faciliteiten die DSV op de locatie aanbiedt. Ook in DSV|Parlevliet zijn mogelijkheden voor tijdelijk verblijf.

Aanvraag tijdelijk wonen vanuit thuissituatie

Wilt u of wil uw naaste graag gebruik maken van deze mogelijkheid? Doe dan een aanvraag voor Tijdelijk wonen bij DSV. Een aanvraag voor Tijdelijk wonen kunt u doen via onze afdeling Cliëntenservice. Zij helpen u graag verder.

Wat is het doel van Tijdelijk wonen?

Een belangrijk doel van  Tijdelijke Opname is het herstellen na een ziekenhuisopname zodat u op een verantwoorde manier weer kan terugkeren naar uw eigen woonomgeving. Een ander doel kan zijn  een vorm van mantelzorgondersteuning voor de thuissituatie. Hiermee kan gedurende enige weken uw naaste of mantelzorger even ontlast worden.

Hoe maakt u gebruik van Tijdelijk wonen?

Om voor Tijdelijk wonen vanuit een ziekenhuissituatie in aanmerking te komen is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ook bestaat de mogelijkheid om op particuliere basis Tijdelijk Wonen met zorg in een woonzorgcentrum van DSV aan te vragen. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de Cliëntenservice, telefoonnummer (071) 409 29 40.

Informatie crisisopvang voor ouderen met doorverwijzing
alléén door huisartsen, artsen en transferverpleegkundigen

Sinds begin 2018 is er een speciaal loket (RAP) geopend door de gezamenlijke zorgorganisaties voor ouderen in de regio voor crisisopvang voor ouderen. Dit is alleen toegankelijk via doorverwijzers zoals huisartsen, artsen en transferverpleegkundigen.

Meer informatie:

DSV heeft voor u diverse informatiebrochures beschikbaar over Tijdelijk wonen, Mantelzorgondersteuning (ook wel Respijtzorg genoemd) en Appartement huren bij DSV. U kunt deze gratis aanvragen bij de Cliëntenservice.