A | A

Wijkservicecentrum Dichtbij in Rustoord officieel geopend

Maandag 1 juni jl. werd Wijkservicecentrum Dichtbij in Rustoord op feestelijke wijze geopend. Dit centrum is ontstaan op gezamenlijk initiatief van de zorgorganisaties Raamwerk, Gemiva-SVG Groep, Rustoord en de gemeente Lisse. Vanuit Dichtbij verlenen mensen met een beperking diensten binnen Rustoord en in de wijk.

De opening was zeer druk bezocht. De middag begon met inloop met muziek van een solo artiest uit België. Hierna kwamen een aantal sprekers aan het woord. Marten Vegter en Jeanet den Haan hielden samen namens Gemiva & Het Raamwerk een toespraak. Vervolgens werden twee deelnemers van Dichtbij geïnterviewd over wat zij doen binnen Rustoord en daarbuiten. Daarna hiel Marieke Zebregs, als locatiemanager van Rustoord, een toespraak en tot slot was het woord aan de Cliëntenraad van Rustoord. Burgemeester mevrouw Spruit leidde de openingshandeling samen met een afvaardiging van medewerkers, vrijwilligers en stagiaires uit de drie organisaties en onze Cliëntenraad. Zij hielden linten vast waaraan een grote ballon met confetti zat, die door de burgemeester met een deelnemer van Dichtbij werd doorgeprikt.

Alle sprekers benadrukten Dichtbij als een succesvol project te zien in het kader van veranderende zorg, waar de wederkerigheid tussen bewoners en Dichtbij goed tot stand is gekomen. Alle geledingen van Rustoord werden diversen keren bedankt voor hun warme welkom en samenwerking. Het project, dat in januari van start ging, was een proces van elkaar leren kennen en steeds kijken wat werkt en wat beter kan. Hierbij werd van zowel bewoners als medewerkers en vrijwilligers van alle organisaties, flexibiliteit gevraagd. En dat heeft tot een goed resultaat geleid.

Namens DSV heeft Dichtbij een bolderwagen cadeau gehad, die ze kunnen gebruiken voor het verspreiden van flyers, ophalen van lege flessen en dergelijke.