A | A

Wethouder bezoekt succesvol project “Dichtbij’in Rustoord

Op 16 maart jl. bracht wethouder Adri van Roon, verantwoordelijk voor het Wmo-beleid in Lisse, samen met twee beleidsmedewerkers een bezoek aan DSV Rustoord. De wethouder wilde met eigen ogen zien hoe het succesvolle welzijnsproject Dichtbij vorm heeft gekregen in Rustoord

Het project Dichtbij biedt cliënten van het Raamwerk en Gemiva SVG de kans om hun talenten in te zetten voor werkzaamheden in een prettige en begeleide omgeving, namelijk in de locatie van woonzorgcentrum Rustoord. Door deze unieke samenwerking tussen de drie organisaties kunnen groepen, zoals deze cliënten, die niet altijd de kans krijgen deel te nemen aan werkprocessen in de maatschappij, toch een mooie bijdrage leveren met speciaal op hen afgestemde werkzaamheden. Zij verrichten hier werkzaamheden zoals het bakken en verkopen van taarten, het rondbrengen van flyers en prikken van afval uit de omgeving.

Schone straten en taart
Bij het bezoek van de wethouder kregen de cliënten en de deelnemers aan het project de gelegenheid om hun ervaringen met het werk met de wethouder te delen en konden er over en weer vragen worden gesteld. Voor de wethouder was het bezoek een heel goede manier om een concreet beeld te krijgen van Dichtbij. “Mooi om te zien hoe dit initiatief vanuit het veld vorm heeft gekregen, geheel vanuit de uitgangspunten van de Wmo”, zo gaf hij aan. Zelf had hij als inwoner van Lisse ook al opgemerkt dat de straten om Rustoord er ineens veel schoner uitzien, dankzij het papier prikken van de deelnemers. Daarnaast gaf hij aan ook de taartverkoop nog eens extra onder de aandacht te brengen van het gemeentehuis. Bovendien zou er gekeken worden of ook het papier versnipperen, een zeer favoriete bezigheid van één van de deelnemers, zou kunnen worden uitbesteed aan de deelnemers van Dichtbij.

De komende maanden wordt er hard verder gewerkt aan opbouw van het aantal cliënten naar de maximale 15 per dag en aan uitbreiding van de activiteiten van de cliënten binnen Lisse, ook buiten het woonzorgcentrum. De werkzaamheden van de cliënten vinden plaats in Rustoord én in de gemeente Lisse. Dat laatste kan nog wel worden uitgebouwd. Hiervoor is het project op zoek naar contacten met scholen, bedrijven en andere geïnteresseerden. Wethouder van Roon benadrukte dat hij het zeer op prijs zou stellen als ook bij de nieuwbouw van Rustoord de waardevolle contacten tussen de cliënten van Dichtbij en bewoners van Rustoord behouden zouden kunnen blijven. Die intentie is er zeker, zo bleek ook uit de enthousiaste reacties over en weer. De opening van het project Dichtbij staat gepland op 1 juni a.s. Dan zal burgemeester Spruit van Lisse de officiële opening verrichten.