A | A
Samen tuinieren

Wijkgerichte activiteiten

Bij de diverse activeiten die DSV organiseert binnen de locaties van DSV zijn vaak ook buurtgenoten, familieleden, jongeren, kinderen en andere ouderen van harte welkom, als dit binnen de coronaregels past. Bezoeken van scholen, plaatselijke muziekscholen, jeugdkoren en kinderopvangcentra aan woonzorgcentra zorgen voor een band met andere dorps- en buurtgenoten en leuke contacten met verschillende generaties onderling.

Lokale samenwerkingsactiviteiten

DSV werkt samen met diverse andere maatschappelijke partijen zoals scholen, sportorganisaties (zwembad), fysiotherapeuten etc. Zo worden er in samenwerking met elkaar allerlei leuke extra activiteiten en acties georganiseerd, zoals de samenwerking met Gemiva in Rustoord, een oliebollenactie met een plaatselijke scoutinggroep voor het goede doel, optreden van de kinderen van de Katwijkse muziekschool, etc. Daarbij ontstaan allerlei waardevolle ontmoetingen tussen verschillende groepen en generaties en initiatieven, die sociale samenhang binnen de lokale gemeenschap stimuleert en waar de ouderen extra van genieten.

Stimuleren van ontmoetingen

Ook zorgt DSV voor het actief stimuleren van ontmoetingen in de buurt tussen ouderen onderling, buurtgenoten en anderen. Hierbij organiseert DSV niet zelf, maar biedt anderen de gelegenheid om hier met eigen initiatieven invulling te geven aan allerlei activiteiten voor ouderen. Dit gebeurt vaak in en rond de locaties van DSV, waarbij we nu ook rekening moeten houden met de coronaregels. Buiten gaat dit vaak uitstekend. Zo organiseerden jongeren van Scum uit Katwijk een hele skate- en fiets-demonstratie met allerlei acrobatische toeren waar de ouderen naar konden kijken.

Of doordat DSV aansluit bij een buurtnetwerk met allerlei activiteiten, zoals in de Hoornes in Katwijk. Daar sluit DSV|Duinrand aan met allerlei activiteiten, met bijvoorbeeld een zangavond in de Pniëlkerk maar ook activiteiten i.s.m. buurtwinkels, voorzieningen en scholen in de wijk. En in het ontmoetingscentrum voor ouderen  van DSV  ‘De Reedery’ waar de ouderen zelf regelmatig gezellige uitstapjes met elkaar ondernemen of kaartmiddagen organiseren.

Wilt u meer weten over het aanbod aan (welzijns)activiteiten van DSV bij u in de buurt? Neem dan gerust contact op met onze Zorgbemiddeling.