A | A
Samen tuinieren

Wijkgerichte activiteiten

Bij de diverse markten en braderieën die DSV een paar keer per jaar organiseert binnen de locaties van DSV zijn ook buurtgenoten, familieleden, jongeren, kinderen en andere ouderen altijd van harte welkom. Ook de themamaaltijden worden druk bezocht door andere senioren uit de buurt. Bezoeken van scholen, plaatselijke muziekscholen, jeugdkoren en kinderopvangcentra aan woonzorgcentra zorgen voor een band met andere dorps- en buurtgenoten en leuke contacten met verschillende generaties onderling.

Lokale samenwerkingsactiviteiten

DSV werkt samen met diverse andere maatschappelijke partijen zoals scholen, sportorganisaties (zwembad), fysiotherapeuten etc. Zo worden er in samenwerking met elkaar allerlei leuke extra activiteiten en acties georganiseerd, zoals de samenwerking met Gemiva in Rustoord, een oliebollenactie met een plaatselijke scoutinggroep voor het goede doel, optreden van de kinderen van de Katwijkse muziekschool, etc. Daarbij ontstaan allerlei waardevolle ontmoetingen en initiatieven, die sociale samenhang binnen de lokale gemeenschap stimuleert en waar de ouderen extra van genieten.

Stimuleren van ontmoetingen

Ook zorgt DSV voor het actief stimuleren van ontmoetingen in de buurt tussen ouderen onderling, buurtgenoten en anderen. Hierbij organiseert DSV niet zelf, maar biedt anderen de gelegenheid om hier met eigen initiatieven invulling te geven aan allerlei activiteiten voor ouderen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de zorgsteunpunten van DSV in de wijken waar allerlei activiteiten worden gehouden, ook door de ouderen zelf. Ouderen gebruiken een eigen website als een ‘virtuele ontmoetingsplaats’ of ‘webkrant’ om met elkaar nieuws uit te wisselen, initiatieven te ontwikkelen, afspraken te maken en tips uit te wisselen. Zo is er bij Rustoord in Lisse een website www.bloemleven.nl van de woongroepen en bij zorgsteunpunt Floriante in Rijnsburg de website www.floriante.nl. Diverse ouderen hebben zo nieuwe contacten met elkaar kunnen leggen en leuke activiteiten met elkaar ondernomen. Dit is geen website van DSV maar van de ouderen zelf, waarvoor DSV de faciliteiten aan de ouderen aanbiedt. En in bijvoorbeeld het ontmoetingscentrum voor ouderen  van DSV  ‘De Reedery’ waar de ouderen zelf regelmatig gezellige uitstapjes met elkaar ondernemen of kaartmiddagen organiseren.

Wilt u meer weten over het aanbod aan (welzijns)activiteiten van DSV bij u in de buurt? Neem dan gerust contact op met onze Cliëntenservice.