A | A

Vrienden van Rustoord laten wens uitkomen

Op 7 oktober a.s. is er om 10.00 uur in woonzorgcentrum Rustoord een feestelijke koffiebijeenkomst waar een speciale mededeling zal worden gedaan door de Stichting Vrienden van Rustoord. Deze stichting is actief om activiteiten voor de bewoners mogelijk te maken door het werven van fondsen. De afgelopen jaren is hier hard aan gewerkt. Een grote wens kan nu voor Rustoord, dankzij de inspanningen van de Vrienden van Rustoord, in vervulling gaan. En over die wens zal op 7 oktober een mededeling worden gedaan…

De Stichting Vrienden van Rustoord is begin jaren negentig opgericht door een aantal enthousiaste en betrokken oud-bestuursleden van Rustoord; de heer Boogerd, oud-bestuurslid van Rustoord, Mevrouw Luijk-van Stam, lid van de cliëntenraad en de bewonerscommissie, de heer den Butter, oud-bestuurslid en lid van de bewonerscommissie en mevrouw Marseille-Mastenbroek, oud-bestuurslid en lid cliëntenraad.

De stichting bouwde gedurende de afgelopen jaren een fonds op, door middel van giften en legaten om daarmee culturele, sociale en recreatieve activiteiten binnen het woonzorgcentrum te bevorderen. Inmiddels konden uit het fonds al enkele nuttige gebruiksvoorwerpen gefinancierd worden voor de ouderen van Rustoord. Zo zijn er stoelen aangeschaft voor de recreatiezaal. Daarnaast is er een braintrainer aangeschaft. Van deze computer wordt door de bewoners van Rustoord vaak en met veel plezier gebruik gemaakt.

Ook het afgelopen jaar zijn er allerlei acties gehouden in Rustoord om financiën bijeen te brengen voor het fonds zoals met de bijzondere oliebollenactie begin dit jaar. De Stichting Vrienden van Rustoord zocht naar een speciaal en passend cadeau ter gelegenheid van de nieuwbouw van het woonzorgcentrum, die gestaag vordert. Dat cadeau is nu gevonden en aangeschaft en daarmee gaat een grote wens van het woonzorgcentrum in vervulling. Het cadeau zal tijdens de feestelijke bijeenkomst voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers worden onthuld.

Bent u of kent u iemand in uw omgeving die wil bijdragen aan het fonds van de Vrienden van Rustoord om daarmee meer mogelijk maken voor activiteiten voor de ouderen? Uw gift is van harte welkom op bankrekeningnummer: NL70 RABO 0376 5148 68.