A | A
Samen tuinieren

Vragen, klachten en vertrouwenspersonen

Vragen, klachten en vertrouwenspersonen

DSV werkt continu aan de kwaliteit van haar zorg en diensten. Ook zorgt DSV voor waarborging van de inspraak van de cliënten en hun naasten door de cliëntenraden die bij elke locatie betrokken zijn. DSV heeft daarnaast een Centrale Cliëntenraad die de vinger aan de pols houdt namens de cliënten op de diverse locaties.

Ondanks alle zorgvuldigheid en aandacht waarmee de zorg en service wordt verleend binnen DSV kan het natuurlijk toch zo zijn dat DSV niet volledig aan uw verwachtingen voldoet. Of dat u vragen heeft over sommige aspecten van de verleende zorg.

DSV vindt het belangrijk om dit van u te horen. We zien elke klacht als een advies voor verandering en verbetering. Gaat u vooral in gesprek met ons op de locatie over uw vragen, verwachtingen en klachten.

DSV heeft ook een brochure voor u beschikbaar met informatie over klachtafhandeling; deze kunt u gratis aanvragen bij de Zorgbemiddeling, (071) 204 90 30.

Is het voor u lastig om uw klacht te uiten, dan kunt u ook terecht bij de vertrouwenspersonen of klachtenfunctionaris van DSV. Meer informatie hierover treft u hier aan