A | A
Samen tuinieren

vragen en antwoorden coronabeleid DSV

Vragen en antwoorden n.a.v. beleid bestrijding Coronavirus bij DSV

Om u zo goed mogelijk te informeren over de coronamaatregelen bij DSV hebben wij een lijst van veel voorkomende vragen met antwoorden gemaakt. Deze passen we steeds aan als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Misschien heeft u nog andere vragen. Meld dit dan bij uw vaste contactpersoon bij DSV. Wij helpen u graag.

Veel gestelde vragen en antwoorden over de maatregelen bij DSV|verzorgd leven i.v.m. bestrijding Coronavirus:

Vraag 1: Ik wil graag op bezoek bij mijn vader/moeder/opa/oma. Wat moet ik doen? Antwoord 1: Voordat u besluit op bezoek te komen vragen wij u dringend na te gaan of u klachten van hoesten, niezen, neusverkoudheid en koorts hoger dan 38,0°C heeft. Als u een van deze klachten heeft, en/of u bent de laatste 14 dagen positief getest op COVID-19, vragen wij u niet op bezoek te komen.
Als u op bezoek komt ligt bij de hoofdingang van de locatie voor u klaar; een kort formulier om uw contactgegevens te registeren, handdesinfectans en (indien nodig) een neusmondmasker. De contactgegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen mocht zich een coronabesmetting voordoen. Daarnaast geldt er een bezoekregeling: DSV|verzorgd leven heeft samen met de cliëntenraden een bezoekregeling opgesteld. In nauw overleg met hen wordt de bezoekregeling aangepast als dit nodig is of aangescherpt.

In lijn met de landelijke maatregelen, is de bezoekregeling bij DSV weer verder verruimd per 26 juni 2021. Sinds deze datum is het aantal bezoekers per bewoner niet langer beperkt tot 4. Wel wordt iedereen dringend gevraagd om binnenshuis zoveel mogelijk de afstandsregel tot anderen (1,5 meter) te bewaren. Dit geldt dus ook voor bezoekers in het appartement van een bewoner.

Voorzichtigheid en het naleven van de coronamaatregelen blijft ook dan wel van groot belang! Ook ná vaccinatie kunnen mensen het virus nog steeds overdragen en er ook ziek van worden.

Bezoek

De vaste bezoektijden, zoals deze golden in de afgelopen periode, vervallen per 26 juni. U bent weer welkom tijdens de gewone openingstijden van onze locaties (tot 22.00 uur ’s avonds). Het kan voorkomen dat uw naaste in de ochtend (voor 10.00 uur) eerst nog verzorgd wordt, voordat u deze kunt bezoeken. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Verder gelden de volgende afspraken voor bezoek:

 • Alle bezoekers, medewerkers en vrijwilligers ontsmetten hun handen zodra zij de locaties binnen gaan.
 • Registratie van iedere bezoeker blijft van kracht. Bij de ingang kunt u het formulier invullen en in de box doen.
 • Een mondneusmasker is in onze locaties niet meer verplicht voor bezoekers, mits de anderhalve meter afstand kan worden aangehouden en aan de gezondheids-/hygiënevoorschriften wordt voldaan. (geen klachten, handen desinfecteren, registratie bij binnenkomst).
 • Bewoners kunnen met hun bezoek, naast het eigen appartement, weer gebruik maken van de huiskamer en de ontmoetingsruimte. De anderhalve meter afstand blijft van kracht, in elke ruimte.
 • Ouderenontmoetingscentrum DSV|Reedery is geopend voor cliënten in de direct omliggende appartementen en voor de cliënten die verblijven in de tijdelijke opvangvoorziening (ELV) in Parlevliet. Ook hier met die restrictie dat de anderhalve meter afstand gehandhaafd moet worden. Dit betekent dat er daarom niet meer dan het aangegeven aantal personen in de ruimte kan zijn, registratie voor bezoekers, handen desinfecteren.
 • Maaltijden kunnen door bezoekers van buitenaf worden besteld bij ouderenontmoetingscentrum De Reedery (telefonisch) en warm of koud worden opgehaald.
 • Voor cliënten met een VPT (volledig Pakket Thuis) worden de maaltijden thuis bezorgd.
 • We hanteren geen vaste maximum aantallen meer voor bijeenkomsten en groepsactiviteiten. Binnen de locatie zijn bijeenkomsten en groepsactiviteiten weer mogelijk. Wél geldt per bijeenkomst dat de grootte van de ruimte (zie deurposters) bepaalt hoeveel personen er maximaal in die ruimte mogen met inachtneming van de anderhalve meter afstand.
 • Bezoek kan plaatsvinden op de eigen kamer/appartement van de bewoner, met aanhouden van de anderhalve meter afstand.

Zorgverlening:

Bij de zorgverlening waarbij de medewerker binnen de 1,5 meter van de cliënt/bewoner moet werken (zowel in de DSV-locaties als in de thuiszorg van DSV) geldt dat wanneer zowel de medewerker als de bewoner klachtenvrij is, gevaccineerd is, of het laatste halfjaar corona heeft doorgemaakt, ook dan de mondneusmaskers mogen afblijven.

De contactzorg zal wél nog een mondneusmasker dragen als:

 • de cliënt /bewoner klachten heeft die op corona lijken.
 • bij een cliënt die niet gevaccineerd is en niet in het laatste half jaar corona heeft doorgemaakt.
 • bij een cliënt waarvan men niet weet of deze is gevaccineerd of in het laatste halfjaar corona heeft doorgemaakt.
 • als de medewerker zelf niet is gevaccineerd/ in het laatste half jaar geen corona heeft doorgemaakt.

Dit betekent dus dat u in onze locaties/in de zorg voor onze cliënten medewerkers, ook na 26 juni, met en zonder mondkapjes kunt tegenkomen. Dit kan dus verschillende redenen hebben. Bij alle afwegingen staat de bescherming en veiligheid/gezondheid van onze cliënten en ook die van onze vrijwilligers en medewerkers centraal en volgen we de landelijke richtlijnen van het RIVM.

Vraag 2. Wat gebeurt er bij (een verdenking op) een besmetting?Antwoord 2 : Bij een (verdenking op) besmetting van een bewoner van een woongroep (ook van iedere gang/vleugel in Salem), wordt de gehele woongroep/gang in isolatie verpleegd (cohort). Bij een (verdenking op) besmetting van een bewoner van de afdeling Somatiek op een van de nieuwbouwlocaties (Duinrand, Vlietstede, Rustoord) wordt de bewoner in isolatie verpleegd. Alle andere bewoners kunnen bezoek ontvangen zoals in de bezoekregeling staat. Bezoek van een bewoner met een (verdenking op) besmetting, of van een bewoner die verblijft op een cohortafdeling, is mogelijk met aanvullende beschermings- en hygiënemaatregelen. En bovendien door het strikt aanhouden van de afstandsregels. In deze situatie vragen we familie dringend om het bezoek te beperken tot vaste personen.

Vraag 3. Mijn vader/moeder/opa/oma woont in één van de locaties van DSV. Hoe wordt gezorgd dat de kans op besmetting zo klein mogelijk is?Antwoord 3: DSV volgt hierin het landelijke beleid van het RIVM, Verenso (de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) en de veiligheidsregio Hollands Midden:

 • Alle bezoekers moeten zich melden, geven aan dat ze geheel vrij van klachten zijn, er geldt een hygiëneprotocol en de anderhalve meter afstandsregel.
 • Alle medewerkers en vrijwilligers melden zich als ze klachten hebben. Daarna wordt zoals beschreven in de regels van het RIVM besloten of de medewerker/vrijwilliger kan komen werken. Als de medewerker/vrijwilliger volgens deze richtlijnen kan komen, gaan we ervan uit dat er geen besmettingsrisico is.
 • Als een bewoner klachten vertoont, wordt hij/zij geïsoleerd van de rest van de bewoners en apart verzorgd door een medewerker met beschermende kleding. Deze beschermende kleding wordt vervangen/schoongemaakt (ook zoals beschreven in de richtlijnen), zodat een medewerker geen besmetting kan overbrengen door van de ene naar de andere kamer te gaan.
 • In overleg met de huisarts/specialist ouderengeneeskunde kan besloten worden een woongroep/locatie helemaal geïsoleerd te behandelen. Dat wil zeggen dat iedereen op zijn/haar kamer blijft om de kans op onderlinge besmetting zo klein mogelijk te maken.
 • Als we isolatiebehandeling toepassen, worden geen vrijwilligers toegelaten op de woongroep/locatie die geïsoleerd is en werken medewerkers enkel op die groep/locatie.
 • Indien er besmettingen zijn op de locaties, wordt dit direct gemeld aan de betrokken mantelzorgers, medewerkers en/of vrijwilligers.

Vraag 4. Hoe gaat het nu met eventuele welzijnsactiviteiten op de locaties? Antwoord 4: Hierbij worden de voorgeschreven hygiënemaatregelen gevolgd. (Kleinschalige) activiteiten op de locaties stimuleren we, voor zover ze veilig binnen de maatregelen (anderhalve meter afstand) gehouden kunnen worden. We vinden dit erg belangrijk voor het welzijn van onze bewoners. We doen dit in kleine groepen, zonder bezoekers van buiten. We kunnen goed gebruik maken van onze sfeervol ingerichte gangruimtes op de etages en de (binnen)tuinen en terrassen van de locaties met mooi weer. Zingen tijdens feestjes, kerkdiensten en bijeenkomsten is weer toegestaan.

Vraag 5. Ik maak gebruik van thuiszorg. Hoe wordt voorkomen dat thuiszorg-medewerkers het virus verspreiden? Antwoord 5: DSV volgt de landelijke richtlijnen voor de thuiszorg, zoals extra hygiëne maatregelen, extra waakzaamheid en het gebruik van beschermende kleding bij een verdenking. Deze landelijke richtlijnen zijn ontwikkeld om besmetting van en door thuiszorgmedewerkers tegen te gaan.

Vraag 6. Wat gebeurt er als er een bewoner klachten heeft? Antwoord 6: Als een bewoner klachten heeft die ons doen vermoeden dat hij/zij besmet is met COVID-19, wordt er direct overgegaan tot isolatiebehandeling. In de regel wordt iedere bewoner met een serieuze verdenking getest. Dan weten we allemaal snel waar we aan toe zijn. Direct betrokkenen en familie wordt z.s.m. geïnformeerd.

Vraag 7. Mag ik mijn vader/moeder/opa/oma uit het woonzorgcentrum meenemen voor een wandeling, uitje, of fietstochtje buiten? Antwoord 7: Dit kan, zolang u zich goed aan de landelijk voorgeschreven maatregelen houdt.

Vraag 8. Hoe lang duren de huidige maatregelen?  Antwoord 8: Wij zullen hiervoor het landelijke beleid volgen en het aangegeven regionale beleid (veiligheidsregio Hollands Midden). Zodra de maatregelen nog weer verder versoepeld kunnen worden, zal dat ook meteen gebeuren.

Vraag 9. Mijn vader/moeder/op/oma wordt binnenkort opgenomen bij DSV. Hoe gaat dat dan nu? Antwoord 9: iedereen kan gewoon worden opgenomen mits er geen klachten zijn en er geen contact is geweest met besmette personen. Daarnaast wordt op de dag van de opname uw vader/moeder/oma/opa getemperatuurd. Dit wordt doorgegeven aan de zorg. Ook zullen wij u op dat moment vragen nog eens te bevestigen dat er geen klachten zijn. De eerste 14 dagen verblijft een nieuwe bewoner in quarantaine.

Vraag 10.  Ik woon particulier, inpandig binnen een van de huizen van DSV. Gelden deze maatregelen dan ook voor mij? Antwoord 10 : Deze regels gelden inderdaad ook voor u.

Staat uw vraag er niet bij? Heeft u nog aanvullende informatie nodig? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij DSV of de teammanager.