A | A
Samen tuinieren

vragen en antwoorden coronabeleid DSV

Vragen en antwoorden n.a.v. beleid bestrijding Coronavirus bij DSV

Om u zo goed mogelijk te informeren treft u hierbij een aantal veelgestelde vragen en antwoorden aan:

De lijst actualiseren wij steeds als dit noodzakelijk is. Deze versie is de laatst bijgewerkte versie, vanaf 26 juni 2020.

Wij kunnen ons voorstellen dat u misschien nog andere vragen heeft. Meld dit dan bij uw vaste contactpersoon bij DSV.

Veel gestelde vragen en antwoorden over de maatregelen bij DSV|verzorgd leven i.v.m. bestrijding Coronavirus. , D.d. juni 2020, met de verdergaande versoepeling, ingaande per 1 juli 2020.

1. Ik wil graag, nu de landelijke bezoekregeling is versoepeld, op bezoek bij mijn vader/moeder/opa/oma. Wat moet ik doen?

Antwoord: DSV|verzorgd leven heeft samen met de centrale, en lokale cliëntenraden een Bezoekregeling opgesteld. Op basis van deze regeling is het bezoek aan uw naasten per 28 mei 2020 weer mogelijk.

Vanaf woensdag 1 juli wordt de bezoekersregeling verder versoepeld, namelijk:

– Iedere dag en avond in de week is bezoek toegestaan vanaf 1 juli, zoals de situatie voor corona. Hier is geen limiet voor het aantal bezoekmomenten of duur van het bezoek. U hoeft geen bezoek meer in te plannen.

– Bezoekers dragen geen neusmondmasker, tenzij de afstand van minder dan 1,5m niet kan worden bewaard.

– Bezoek kan vanaf 1 juli plaatsvinden in de kamer of appartement, maar ook in het restaurant of in de binnentuin op 1,5m afstand. Er wordt nog geen gebruik gemaakt van de huiskamer op de woongroepen. Bewoners en bezoekers zijn ten alle tijden vrij om naar buiten te gaan en de locatie te verlaten.

– De raambezoeken op de locatie zullen stoppen.

Voordat u besluit op bezoek te komen vragen wij u dringend na te gaan of u klachten van hoesten, niezen, neusverkoudheid en koorts >38,0°C heeft. Als u een van deze klachten heeft, en/of u heeft de laatste 14 dagen positief getest op COVID-19, vragen wij u niet op bezoek te komen. Als u op bezoek komt ligt bij de hoofdingang van de locatie voor u klaar; een kort formulier om uw contactgegevens te registeren, handdesinfectans en zo nodig een neusmondmasker. De contactgegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen mocht zich een corona besmetting voordoen.

Bezoek is alleen toegestaan op afdelingen waar geen cliënten met een coronabesmetting zijn of recent zijn geweest. Mocht er zich een besmetting op een afdeling voordoen, dan wordt de bezoekersregeling voor deze afdeling gestaakt tot het moment dat de afdeling weer 14 dagen coronavrij is. Om de veiligheid van de bewoners, medewerkers en bezoekers te waarborgen, gelden er strikte hygiënemaatregelen.

2. Mijn vader/moeder/opa/oma woont in één van de locaties van DSV. Hoe wordt gezorgd dat de kans op besmetting zo klein mogelijk is?Antwoord: DSV volgt hierin het beleid van het RIVM en Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde:

  • Conform de landelijke regels werd er al vanaf 28 mei 2020 beperkt bezoek toegelaten, na 1 juli wordt dit verder verruimd. Alle bezoekers moeten zich melden, aangeven dat ze vrij van klachten zijn, en er geldt een hygiëneprotocol als ze op bezoek zijn. Alle medewerkers en vrijwilligers melden zich als ze klachten hebben. Vervolgens wordt conform de richtlijnen van het RIVM besloten of de medewerker/vrijwilliger kan komen werken. Als de medewerker/vrijwilliger volgens deze richtlijnen kan komen, gaan we ervan uit dat er geen besmettingsrisico is.
  • Als een bewoner klachten vertoont, wordt hij/zij geïsoleerd van de rest van de bewoners en apart verzorgd door een medewerker met beschermende kleding. Deze beschermende kleding wordt vervangen/schoongemaakt (wederom conform de richtlijnen), zodat een medewerker geen besmetting kan overbrengen door van de ene naar de andere kamer te gaan.
  • In samenspraak met de huisarts/specialist ouderen geneeskunde kan besloten worden een woongroep/locatie geheel geïsoleerd te behandelen. Dat wil zeggen dat iedereen op zijn/haar kamer blijft om de kans op onderlinge besmetting te minimaliseren.
  • Als we isolatiebehandeling toepassen, worden geen vrijwilligers toegelaten op de woongroep/locatie die geïsoleerd is en werken medewerkers enkel op die groep/locatie.

3. Zijn er COVID-19 besmettingen op de locaties van DSV geweest? Antwoord: Ja, er waren op verschillende locaties besmettingen, in totaal zo rond de zestig. Familie van alle bewoners is geïnformeerd nadat een besmetting op een locatie was vastgesteld. Met name in Salem waren een flink aantal bewoners besmet.  Ook op Vlietstede en Rustoord hadden we besmettingen, op Duinrand geen. Tot ons verdriet zijn er ook een aantal bewoners overleden; waarbij het aantal overledenen aanzienlijk hoger was dan normaal in deze tijd van het jaar. Het was niet altijd zeker dat er sprake was van een COVID-19 besmetting. Er is ook een aantal bewoners overleden bij wie geen test is afgenomen maar waarvan we wel een vermoeden hebben dat ze een COVID-19 besmetting hadden. DSV leeft zeer mee met de familie van de zieken en overleden bewoners.

4. Hoe gaat het nu op de locaties? Antwoord: Momenteel hebben we op geen van de locaties besmettingen. De zorg wordt overal weer zo normaal mogelijk voortgezet. Hierbij worden de voorgeschreven hygiënemaatregelen van het RIVM gevolgd. We zijn activiteiten aan het inrichten volgens de nieuwe afstandsprincipes, waarbij we nauwlettend rekening houden om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden. Hierbij kan men denken aan eten in de ontmoetingsruimte op 1,5 m. of in een klein gezelschap bingo houden.

5. Ik maak gebruik van thuiszorg. Hoe wordt voorkomen dat thuiszorg-medewerkers het virus verspreiden? Antwoord: DSV volgt de landelijke richtlijnen voor de thuiszorg, zoals extra hygiëne maatregelen, extra waakzaamheid en het gebruik van beschermende kleding bij een verdenking. Deze landelijke richtlijnen zijn ontwikkeld om besmetting van en door thuiszorgmedewerkers tegen te gaan.

6. Wat gebeurt er als er een bewoner klachten heeft? Antwoord: Als er een bewoner klachten heeft die ons doen vermoeden dat hij/zij besmet is met COVID-19, wordt er direct overgegaan tot isolatiebehandeling. In de regel wordt iedere bewoner met een serieuze verdenking getest. Dan weten we allemaal snel waar we aan toe zijn.

7. Mag ik mijn vader/moeder/opa/oma uit het woonzorgcentrum meenemen voor een wandeling, uitje, of fietstochtje buiten? Antwoord:  Ja, dat kan. (zonder beperkingen, vanaf 1 juli;  wij vragen u dan wel zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het bewaren van afstand, hygiëne en toezien op contacten i.v.m. mogelijke besmetting). 

9. Hoe lang duren de huidige maatregelen?  Antwoord: Wij zullen hiervoor het landelijke beleid volgen.

10. Mijn vader/moeder/op/oma wordt binnenkort opgenomen. hoe gaat dat dan nu? Antwoord: iedereen kan gewoon worden opgenomen mits er geen klachten zijn en er geen contact is geweest met besmette personen. Daarnaast wordt op de dag van de opname uw vader/moeder/oma/opa getemperatuurd. Dit wordt doorgegeven aan de zorg. Ook zullen wij u op dat moment vragen nogmaals te bevestigen dat er geen klachten zijn. De eerste 14 dagen verblijft een nieuwe bewoner in quarantaine.

11.  Ik woon particulier, inpandig binnen een van de huizen van DSV. Gelden deze maatregelen dan ook voor mij? Antwoord: Deze regels gelden inderdaad ook voor u.

Staat uw vraag er niet bij? Heeft u nog aanvullende informatie nodig? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij DSV of de (locatie)manager of teamleider(s).