A | A
Samen tuinieren

vragen en antwoorden coronabeleid DSV

Vragen en antwoorden n.a.v. beleid bestrijding Coronavirus bij DSV

Om u zo goed mogelijk te informeren treft u hierbij een aantal veelgestelde vragen en antwoorden aan:

De lijst actualiseren wij steeds als dit noodzakelijk is.

Wij kunnen ons voorstellen dat u misschien nog andere vragen heeft. Meld dit dan bij uw vaste contactpersoon bij DSV.

Veel gestelde vragen en antwoorden over de maatregelen bij DSV|verzorgd leven i.v.m. bestrijding Coronavirus, vanaf 16 oktober 2020.

1. Ik wil graag op bezoek bij mijn vader/moeder/opa/oma. Wat moet ik doen?

Antwoord: DSV|verzorgd leven heeft samen met de centrale, en lokale cliëntenraden een bezoekregeling opgesteld. Op basis van deze regeling is het bezoek aan uw naasten mogelijk. 

Echter vanaf 16 oktober is de bezoekregeling door het opnieuw opvlammen van corona in Nederland en de regio weer verder aangescherpt, namelijk:

Er is 1 bezoek per dag toegestaan. Het aantal bezoekers per bezoek bestaat uit niet meer dan 2 personen (ongeacht leeftijd),

– U bent als bezoeker welkom tussen 15.00 uur en 20.00 uur, dagelijks. Daarnaast bent u als bezoekers met ingang van 12 december 2020 ook welkom op de zaterdag en zondag, van 10.30 tot 12.00 uur in de ochtend. Deze extra openstellingsuren gelden óók op de (Kerst)feestdagen die niet in het weekend vallen, dus op vrijdag 25 december, donderdag 31 december en vrijdag 1 januari.

Voor iedere dag geldt dat maximaal 2 bezoekers per dag per bewoner/echtpaar worden toegelaten, inclusief kinderen. In lijn met de landelijke verscherping van maatregelen kunnen wij daar niet van afwijken.

Kerst 2020

De feestdagen zelf worden – zoals ieder jaar – extra aangekleed voor onze bewoners. Er is extra aandacht voor de maaltijden, er zijn extra activiteiten en onze zorgteams zullen ook extra hun best doen om het gezellig te maken. Dat zal dit jaar niet anders zijn dan andere jaren. En in de aanloop zijn er in de week voor Kerst speciale Kerstdiners voor de bewoners, op de woongroepen of (voor de bewoners Somatiek) in de Ontmoetingsruimte.

Verder gelden de volgende afspraken:

  • Alle bezoekers dragen direct vanaf binnenkomst een neusmondmasker
  • In het verlengde van de sluiting van de horeca in het algemeen is de DSV|Reedery gesloten voor iedereen behalve de cliënten die verblijven in de tijdelijke opvangvoorziening (ELV) in Parlevliet. Op locaties worden de Ontmoetingsruimtes en de multifunctionele ruimtes gesloten voor activiteiten, gezamenlijke maaltijden en bezoek. Bewoners gebruiken hun maaltijd op de woongroep of in de eigen kamer/appartement. Voor cliënten met een VPT (volledig Pakket Thuis) worden de maaltijden weer thuis bezorgd.
  • Kleinschalige activiteiten op de woongroepen/etages kunnen nog wel plaatsvinden.
  • In het verlengde van het overheidsvoornemen om in alle openbare binnenruimten mondkapjes te verplichten, èn het feit dat wij dit sowieso ook al vragen van onze bezoekers, vragen wij ook alle medewerkers en vrijwilligers binnen de locaties altijd een  neusmondmasker te dragen.

– Bezoek kan plaatsvinden in de kamer of appartement, maar niet meer in het restaurant of andere gezamenlijke ruimtes: deze zijn allemaal gesloten voor bezoekers.

-Er wordt geen gebruik gemaakt van de huiskamer op de woongroepen.

– Voordat u besluit op bezoek te komen vragen wij u dringend na te gaan of u klachten van hoesten, niezen, neusverkoudheid en koorts hoger dan 38,0°C heeft. Als u een van deze klachten heeft, en/of u heeft de laatste 14 dagen positief getest op COVID-19, vragen wij u niet op bezoek te komen.
Als u op bezoek komt ligt bij de hoofdingang van de locatie voor u klaar; een kort formulier om uw contactgegevens te registeren, handdesinfectans en een neusmondmasker. De contactgegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen mocht zich een coronabesmetting voordoen.

– Bij een (verdenking op) besmetting van een bewoner van een woongroep (alsmede van iedere gang/vleugel in Salem), wordt de gehele woongroep/gang in isolatie verpleegd (cohort).

– Bij een (verdenking op) besmetting van een bewoner van de afdeling Somatiek op een van de nieuwbouwlocaties (Duinrand, Vlietstede, Rustoord) wordt de bewoner in isolatie verpleegd. Alle andere bewoners kunnen bezoek ontvangen volgens de hierboven beschreven regels.

– Bezoek van een bewoner met een (verdenking op) besmetting, of van een bewoner die verblijft op een cohortafdeling, is mogelijk met aanvullende beschermings- en hygiënemaatregelen, alsmede met het strikt aanhouden van de afstandsregels. Familie wordt verzocht om het bezoek te beperken tot vaste personen.

2. Mijn vader/moeder/opa/oma woont in één van de locaties van DSV. Hoe wordt gezorgd dat de kans op besmetting zo klein mogelijk is?

Antwoord: DSV volgt hierin het landelijke beleid van het RIVM, Verenso (de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) en de veiligheidsregio Hollands Midden:

  • Alle bezoekers moeten zich melden, moeten aangeven dat ze geheel vrij van klachten zijn, er geldt een hygiëneprotocol en het dragen van een neusmondmasker als ze op bezoek zijn.
  • Alle medewerkers en vrijwilligers melden zich als ze klachten hebben. Vervolgens wordt conform de richtlijnen van het RIVM besloten of de medewerker/vrijwilliger kan komen werken. Als de medewerker/vrijwilliger volgens deze richtlijnen kan komen, gaan we ervan uit dat er geen besmettingsrisico is.
  • Als een bewoner klachten vertoont, wordt hij/zij geïsoleerd van de rest van de bewoners en apart verzorgd door een medewerker met beschermende kleding. Deze beschermende kleding wordt vervangen/schoongemaakt (wederom conform de richtlijnen), zodat een medewerker geen besmetting kan overbrengen door van de ene naar de andere kamer te gaan).
  • In samenspraak met de huisarts/specialist ouderen geneeskunde kan besloten worden een woongroep/locatie geheel geïsoleerd te behandelen. Dat wil zeggen dat iedereen op zijn/haar kamer blijft om de kans op onderlinge besmetting te minimaliseren.
  • Als we isolatiebehandeling toepassen, worden geen vrijwilligers toegelaten op de woongroep/locatie die geïsoleerd is en werken medewerkers enkel op die groep/locatie.
  • Indien zich er besmettingen voordoen op de locaties, wordt dit direct gemeld aan de betrokken mantelzorgers, medewerkers en/of vrijwiligers.

3. Hoe gaat het nu met eventule welzijnsactiviteiten op de locaties? Antwoord: Hierbij worden de voorgeschreven hygiënemaatregelen nauw gevolgd. Kleinschalige activiteiten op de locaties kunnen doorgaan, voor zover ze veilig binnen de maatregelen gehouden kunnen worden.

4. Ik maak gebruik van thuiszorg. Hoe wordt voorkomen dat thuiszorg-medewerkers het virus verspreiden? Antwoord: DSV volgt de landelijke richtlijnen voor de thuiszorg, zoals extra hygiëne maatregelen, extra waakzaamheid en het gebruik van beschermende kleding bij een verdenking. Deze landelijke richtlijnen zijn ontwikkeld om besmetting van en door thuiszorgmedewerkers tegen te gaan.

5. Wat gebeurt er als er een bewoner klachten heeft? Antwoord: Als er een bewoner klachten heeft die ons doen vermoeden dat hij/zij besmet is met COVID-19, wordt er direct overgegaan tot isolatiebehandeling. In de regel wordt iedere bewoner met een serieuze verdenking getest. Dan weten we allemaal snel waar we aan toe zijn. Direct betrokkenen en familie wordt z.s.m. geïnformeerd.

6. Mag ik mijn vader/moeder/opa/oma uit het woonzorgcentrum meenemen voor een wandeling, uitje, of fietstochtje buiten? Antwoord:  Ja, dat kan maar wij doen wel een dringend beroep op u om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het bewaren van afstand, hygiëne en toe te zien op de afstandsregels en het beperken van externe contacten i.v.m. mogelijke besmetting. 

7. Hoe lang duren de huidige maatregelen?  Antwoord: Wij zullen hiervoor het landelijke beleid volgen en het aangegeven regionale beleid (veiligheidsregio Hollands Midden). Zodra op een of meer locaties maatregelen versoepeld kunnen worden, zal dat ook meteen gebeuren.

8. Mijn vader/moeder/op/oma wordt binnenkort opgenomen. hoe gaat dat dan nu? Antwoord: iedereen kan gewoon worden opgenomen mits er geen klachten zijn en er geen contact is geweest met besmette personen. Daarnaast wordt op de dag van de opname uw vader/moeder/oma/opa getemperatuurd. Dit wordt doorgegeven aan de zorg. Ook zullen wij u op dat moment vragen nogmaals te bevestigen dat er geen klachten zijn. De eerste 14 dagen verblijft een nieuwe bewoner in quarantaine.

9.  Ik woon particulier, inpandig binnen een van de huizen van DSV. Gelden deze maatregelen dan ook voor mij? Antwoord: Deze regels gelden inderdaad ook voor u.

Staat uw vraag er niet bij? Heeft u nog aanvullende informatie nodig? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij DSV of de (locatie)manager of teamleider(s). 

Direct contact met DSV