A | A
Samen tuinieren

vragen en antwoorden coronabeleid DSV

Vragen en antwoorden n.a.v. beleid bestrijding Coronavirus bij DSV

Om u zo goed mogelijk te informeren over de coronamaatregelen bij DSV hebben wij een lijst van veel voorkomende vragen met antwoorden gemaakt. Deze passen we steeds aan als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Misschien heeft u nog andere vragen. Meld dit dan bij uw vaste contactpersoon bij DSV. Wij helpen u graag.

Veel gestelde vragen en antwoorden over de maatregelen bij DSV|verzorgd leven i.v.m. bestrijding Coronavirus:

Vraag 1: Ik wil graag op bezoek bij mijn vader/moeder/opa/oma. Wat moet ik doen? Antwoord 1: Voordat u besluit op bezoek te komen vragen wij u dringend na te gaan of u klachten van hoesten, niezen, neusverkoudheid en koorts hoger dan 38,0°C heeft. Als u een van deze klachten heeft, en/of u bent de laatste 14 dagen positief getest op COVID-19, vragen wij u niet op bezoek te komen.
Als u op bezoek komt ligt bij de hoofdingang van de locatie voor u klaar; een kort formulier om uw contactgegevens te registeren, handdesinfectans en een neusmondmasker. De contactgegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen mocht zich een coronabesmetting voordoen. Daarnaast geldt er een bezoekregeling: DSV|verzorgd leven heeft samen met de cliëntenraden een bezoekregeling opgesteld. In nauw overleg met hen wordt de bezoekregeling aangepast als dit nodig is of aangescherpt.

In lijn met de landelijke aangescherpte maatregelen, vanwege de landelijk oprukkende zeer besmettelijke Engelse variant van het virus, is de bezoekregeling bij DSV eerder al aangescherpt. We zien een duidelijk positief effect van de vaccinaties onder onze bewoners van de woonzorgcentra. Omdat de meeste bewoners van onze woonzorgcentra inmiddels hun tweede vaccinatie hebben ontvangen kan de bezoekregeling op de woonzorgcentra dan ook worden verruimd naar 2 personen per dag in plaats van 1 persoon per dag, per 3 april. Voorzichtigheid en het strikt naleven van de coronamaatregelen blijft ook dan wel van groot belang! Ook ná vaccinatie kunnen mensen het virus nog steeds overdragen en er ook ziek van worden. bovendien zijn er op onze locaties ook medewerkers, vrijwilligers en andere bezoekers die (nog) niet zijn gevaccineerd en ziek kunnen worden.

Er zijn per zaterdag 3 april 2 bezoekers per dag toegestaan (in plaats van één bezoeker) per bewoner/echtpaar. Dit hoeven niet steeds dezelfde vaste personen te zijn. U bent als bezoekers welkom tussen 15.00 uur en 20.00 uur, dagelijks. Daarnaast bent u als bezoekers ook welkom op zaterdag en zondag, van 10.30 tot 12.00 uur in de ochtend. Op feestdagen geldt dit ook. Verder gelden de volgende afspraken:

 • Alle bezoekers, medewerkers en vrijwilligers dragen binnen de locaties altijd een neusmondmasker.
 • Ouderenontmoetingscentrum DSV|Reedery is gesloten voor iedereen behalve de cliënten die verblijven in de tijdelijke opvangvoorziening (ELV) in Parlevliet.
 • Maaltijden kunnen wel door bezoekers van buitenaf worden besteld bij De Reedery (telefonisch) en warm of koud worden opgehaald.
 • Op de locaties zijn de Ontmoetingsruimtes en de multifunctionele ruimtes gesloten voor activiteiten, gezamenlijke maaltijden en bezoek. Bewoners eten met elkaar  op de woongroep of in de eigen kamer/appartement of in speciaal daarvoor ingerichte ruimtes op de locaties. Voor cliënten met een VPT (volledig Pakket Thuis) worden de maaltijden weer thuis bezorgd. Kleinschalige activiteiten op de woongroepen/etages kunnen nog wel plaatsvinden (zonder bezoek).
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van de huiskamer op de woongroepen voor bezoek, of van andere algemene ruimtes.
 • Bezoek kan plaatsvinden op de eigen kamer/appartement van de bewoner. Wij vragen u tijdens het bezoek ook daar het mondkapje op te houden.

Vraag 2. Wat gebeurt er bij (een verdenking op) een besmetting?Antwoord 2 : Bij een (verdenking op) besmetting van een bewoner van een woongroep (ook van iedere gang/vleugel in Salem), wordt de gehele woongroep/gang in isolatie verpleegd (cohort). Bij een (verdenking op) besmetting van een bewoner van de afdeling Somatiek op een van de nieuwbouwlocaties (Duinrand, Vlietstede, Rustoord) wordt de bewoner in isolatie verpleegd. Alle andere bewoners kunnen bezoek ontvangen zoals in de bezoekregeling staat. Bezoek van een bewoner met een (verdenking op) besmetting, of van een bewoner die verblijft op een cohortafdeling, is mogelijk met aanvullende beschermings- en hygiënemaatregelen. En bovendien door het strikt aanhouden van de afstandsregels. In deze situatie vragen we familie dringend om het bezoek te beperken tot vaste personen.

Vraag 3. Mijn vader/moeder/opa/oma woont in één van de locaties van DSV. Hoe wordt gezorgd dat de kans op besmetting zo klein mogelijk is?Antwoord 3: DSV volgt hierin het landelijke beleid van het RIVM, Verenso (de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) en de veiligheidsregio Hollands Midden:

 • Alle bezoekers moeten zich melden, geven aan dat ze geheel vrij van klachten zijn, er geldt een hygiëneprotocol en het dragen van een neusmondmasker als ze op bezoek zijn.
 • Alle medewerkers en vrijwilligers melden zich als ze klachten hebben. Daarna wordt zoals beschreven in de regels van het RIVM besloten of de medewerker/vrijwilliger kan komen werken. Als de medewerker/vrijwilliger volgens deze richtlijnen kan komen, gaan we ervan uit dat er geen besmettingsrisico is.
 • Als een bewoner klachten vertoont, wordt hij/zij geïsoleerd van de rest van de bewoners en apart verzorgd door een medewerker met beschermende kleding. Deze beschermende kleding wordt vervangen/schoongemaakt (ook zoals beschreven in de richtlijnen), zodat een medewerker geen besmetting kan overbrengen door van de ene naar de andere kamer te gaan.
 • In overleg met de huisarts/specialist ouderen geneeskunde kan besloten worden een woongroep/locatie helemaal geïsoleerd te behandelen. Dat wil zeggen dat iedereen op zijn/haar kamer blijft om de kans op onderlinge besmetting zo klein mogelijk te maken.
 • Als we isolatiebehandeling toepassen, worden geen vrijwilligers toegelaten op de woongroep/locatie die geïsoleerd is en werken medewerkers enkel op die groep/locatie.
 • Indien er besmettingen zijn op de locaties, wordt dit direct gemeld aan de betrokken mantelzorgers, medewerkers en/of vrijwilligers.

Vraag 4. Hoe gaat het nu met eventuele welzijnsactiviteiten op de locaties? Antwoord 4: Hierbij worden de voorgeschreven hygiënemaatregelen nauw gevolgd. Kleinschalige activiteiten op de locaties kunnen ook nu doorgaan, voor zover ze veilig binnen de maatregelen gehouden kunnen worden. We vinden dit erg belangrijk voor het welzijn van onze bewoners. We doen dit in kleine groepen, zonder bezoekers van buiten. Ook kunnen wij onze ruime gangen hiervoor goed en sfeervol inrichten op de locaties.

Vraag 5. Ik maak gebruik van thuiszorg. Hoe wordt voorkomen dat thuiszorg-medewerkers het virus verspreiden? Antwoord 5: DSV volgt de landelijke richtlijnen voor de thuiszorg, zoals extra hygiëne maatregelen, extra waakzaamheid en het gebruik van beschermende kleding bij een verdenking. Deze landelijke richtlijnen zijn ontwikkeld om besmetting van en door thuiszorgmedewerkers tegen te gaan.

Vraag 6. Wat gebeurt er als er een bewoner klachten heeft? Antwoord 6: Als een bewoner klachten heeft die ons doen vermoeden dat hij/zij besmet is met COVID-19, wordt er direct overgegaan tot isolatiebehandeling. In de regel wordt iedere bewoner met een serieuze verdenking getest. Dan weten we allemaal snel waar we aan toe zijn. Direct betrokkenen en familie wordt z.s.m. geïnformeerd.

Vraag 7. Mag ik mijn vader/moeder/opa/oma uit het woonzorgcentrum meenemen voor een wandeling, uitje, of fietstochtje buiten? Antwoord 7: Wij vragen u om uw naaste niet mee te nemen buiten de locatie. We ontraden u een dergelijk uitstapje nu sterk, gezien de opkomende zeer besmettelijke Engelse variant van het virus.

Vraag 8. Hoe lang duren de huidige maatregelen?  Antwoord 8: Wij zullen hiervoor het landelijke beleid volgen en het aangegeven regionale beleid (veiligheidsregio Hollands Midden). Zodra op een of meer locaties maatregelen versoepeld kunnen worden, zal dat ook meteen gebeuren.

Vraag 9. Mijn vader/moeder/op/oma wordt binnenkort opgenomen bij DSV. Hoe gaat dat dan nu? Antwoord 9: iedereen kan gewoon worden opgenomen mits er geen klachten zijn en er geen contact is geweest met besmette personen. Daarnaast wordt op de dag van de opname uw vader/moeder/oma/opa getemperatuurd. Dit wordt doorgegeven aan de zorg. Ook zullen wij u op dat moment vragen nog eens te bevestigen dat er geen klachten zijn. De eerste 14 dagen verblijft een nieuwe bewoner in quarantaine.

Vraag 10.  Ik woon particulier, inpandig binnen een van de huizen van DSV. Gelden deze maatregelen dan ook voor mij? Antwoord 10 : Deze regels gelden inderdaad ook voor u.

Staat uw vraag er niet bij? Heeft u nog aanvullende informatie nodig? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij DSV of de teammanager.