A | A

Voortgang project Stichting HOE Katwijk

DSV steunt al enige tijd het project van Stichting HOE Katwijk waarbij zieke, arme ouderen in Roemenië worden geholpen. Er hebben al een aantal acties plaatsgevonden waarbij HOE en DSV met elkaar deze ouderen hebben kunnen helpen.

Op zondag 19 februari 2017 waren de diaconale collecten bestemd voor het project thuiszorg in het Olt- district in Roemenië. Dit is bedoeld om arme ouderen een vorm van thuiszorg te bieden. Die collecten hebben een prachtig bedrag opgeleverd, dat in de loop van het jaar nog verder is aangegroeid. Op uitnodiging van DSV is een delegatie uit Roemenië langs geweest in Katwijk om de plannen nader uit te werken. Zij hebben bezoeken gebracht aan locaties van DSV en gesproken met vertegenwoordigers van HOE.

Na een aantal maanden is een eerste stap voor het project genomen. De naam wordt ‘Home Care Olt district’. Het project is valt onder ‘Hope Church Romania’. Met dit project wordt de thuiszorg aan arme ouderen in Roemenië echt mogelijk. Op 2 januari jl. was het zover en is er echt gestart met de thuiszorg in dit project. De eerste reacties zijn grote dankbaarheid van de ouderen nu er echt naar hen wordt omgekeken en zorg wordt verleend.