A | A
Samen tuinieren

voormalige steunstichtingen DSV

Voormalige steunstichtingen DSV

Per januari 2022 zijn de voormalige Steunstichtingen van DSV (Steunstichting Hospice Katwijk en Steunstichting DSV) op gegaan in de Stichting Vrienden van DSV. Meer informatie over schenken via deze stichting treft u daar aan.

In de nieuwe stichting worden de oude activiteiten van de stichting voortgezet. Wilt u graag doneren aan een steunstichting voor de cliënten van DSV, dan kan dit dus vanaf januari 2022 via de Stichting Vrienden van DSV en niet meer via de onderstaande voormalige Steunstichtingen.

Gegevens voormalige Steunstichtingen:

Hierbij nog de gegevens en verslagen van de voormalige Steunstichtingen.

Voormalige Steunstichting DSV (Salem en Duinrand)

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het doen bevorderen van projecten en activiteiten die ten goede komen aan de levenssfeer van personen die in een van de woonzorgcentra DSV|Duinrand en DSV|Salem gebruik maken van de dienstverlening van de te Katwijk gevestigde ‘Protestants Christelijke Stichting Woonzorgcentra DSV’ in de meest ruime zin van het woord.

 Activiteiten/bereiken van doelstelling door:

 • het verwerven van fondsen in de meest ruime zin ten behoeve van bovenstaande projecten en activiteiten die niet of slechts gedeeltelijk door reguliere financiering gestalte kunnen krijgen;
 • het doen van uitgaven ten behoeve van, alsmede het (doen) ondersteunen van deze en andere projecten van Protestants-Christelijke Stichting Woonzorgcentra DSV in een der locaties Duinrand en Salem;
 • het aantrekken van gelden;
 • het bekendmaken en uitdragen van doelstellingen van de Protestants-Christelijke Stichting Woonzorgcentra DSV in één van de locaties Duinrand en Salem
 • alle overige wettige middelen die ter bereiking van het doel bevorderlijk (kunnen) zijn.

Algemene gegevens (tot januari 2022)

Steunstichting Stichting DSV, locatie Duinrand en Salem
Prins Hendrikkade 157
2225 JT Katwijk ZH
Kvk nummer 411 69 476
Rekeningnummer: NL54 RABO 0391886746

RSIN-nummer: 804.033.705

Bestuurssamenstelling:

 • Dhr. P. Ooms
 • Dhr. W.F. Timmers

Beloningsbeleid:

De bestuurders vervullen hun werkzaamheden onbezoldigd.

Jaarverslag

Jaarverslag 2020 Steunstichting DSV

Voormalige Steunstichting Hospice Katwijk

Doelstelling:

Het doen bevorderen van projecten en activiteiten die ten goede komen aan de zorg, begeleiding en welzijn van terminaal zieke mensen en hun naasten, ongeacht hun achtergrond en identiteit, die in een hospice gebruik maken van de dienstverlening van de te Katwijk gevestigde stichting Stichting DSV in de meest ruime zin van het woord.  De stichting dient het algemeen belang. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het verwerven van fondsen in de meest ruime zin ten behoeve van bovengenoemde projecten en activiteiten die niet of slechts gedeeltelijk door reguliere financiering gestalte kunnen krijgen;
 • het doen van uitgaven ten behoeve van alsmede het (doen) ondersteunen van deze en andere projecten van Stichting DSV binnen de hospice Katwijk;
 • het aantrekken van gelden;
 • het bekendmaken en uitdragen van doelstellingen van de Stichting DSV binnen de hospice Katwijk
 • in overige wettige middelen die ter bereiking van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Algemene gegevens (tot januari 2022)

Steunstichting Hospice Katwijk

Kvk nummer 28118321
RSIN-nummer: 818.627.566

Rekeningnummer: NL 06 RABO 0139 4625 70

Bestuurssamenstelling:

 • Dhr. W. van den Eijkel (voorzitter)
 • Dhr. W. Ketting (penningmeester)
 • Dhr. W. de Mooij (lid)

Beloningsbeleid:

De bestuurders vervullen hun werkzaamheden onbezoldigd.

Jaarverslag

Jaarverslag 2020 Steunstichting Hospice Katwijk