A | A
Samen tuinieren

Vertrouwenspersoon en klachtbehandeling

Als u het moeilijk vindt om zelf een klacht in te dienen of u wilt er gewoon even met iemand over praten, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van DSV of de vertrouwenspersoon voor cliënten.

DSV Vertrouwenspersoon

Willem van der Plas is de vertrouwenspersoon voor cliënten bij DSV|verzorgd leven.

Zijn taken zijn het opvangen van de klacht, luisteren, vaststellen van de inhoud en wat u ermee wenst te bereiken, informatie geven over de klachtenprocedure en mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Indien gewenst kan hij door bemiddeling proberen tot een oplossing te komen. U kunt hem telefonisch bereiken onder(071) 407 34 25, of via vertrouwenspersoon@dsv-verzorgdleven.nl.

Cliënt-Vertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Elke cliënt die onder de Wet zorg en dwang valt heeft recht op een Cliënt-vertrouwenspersoon zorg en dwang. Onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname heeft gevolgen voor de vrijheid. De cliëntvertrouwenspersoon kan ondersteunen en informatie geven bij vragen die er ontstaan rondom onvrijwillige zorg. Daarnaast kan de cliëntvertrouwenspersoon ondersteuning bieden bij problemen rond de opname of het verblijf en een eventuele klacht. Voor DSV is dit mevrouw Ilja den Dopper van Stichting Zorgstem. Zij is bereikbaar via telefoonnummer: 088-555 1000.

Ook kunt u via onze Cliëntenservice gratis een brochure aanvragen over de Wet zorg en dwang.

Klachtenfunctionaris

Hans Geerts is de klachtenfunctionaris van DSV|verzorgd leven.  Hij kan u informeren en adviseren over de klachtenregeling bij DSV en het klachtenformulier. Ook kan hij u doorverwijzen naar de juiste leidinggevende, bemiddelen bij gesprekken en eventueel begeleiden bij het indienen van een klacht. Hij is telefonisch te bereiken op (071) 204 90 13 of via deze beveiligde link.