A | A
Samen tuinieren

Vertrouwenspersoon en klachtbehandeling

Wij vinden het belangrijk om uw mening over onze zorg en dienstverlening te horen. Of dit nu complimenten zijn of dat u iets heeft waarover u niet helemaal tevreden bent.

Als u het moeilijk vindt om zelf een klacht in te dienen of u wilt er gewoon even met iemand over praten, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van DSV of de vertrouwenspersoon voor cliënten.

Cliënt-Vertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Elke cliënt die onder de Wet zorg en dwang valt heeft recht op een Cliënt-vertrouwenspersoon zorg en dwang. Onvrijwillige zorg of een onvrijwillige opname heeft gevolgen voor de vrijheid. De cliëntvertrouwenspersoon kan ondersteunen en informatie geven bij vragen die er ontstaan rondom onvrijwillige zorg. Daarnaast kan de cliëntvertrouwenspersoon ondersteuning bieden bij problemen rond de opname of het verblijf en een eventuele klacht. Voor DSV is dit mevrouw Ilja den Dopper van Stichting Zorgstem. Zij is bereikbaar via telefoonnummer: 088-555 1000.

Ook kunt u via onze Zorgbemiddeling gratis een brochure aanvragen over de Wet zorg en dwang.

Complimenten en klachten

Wij zijn blij met alle feedback. Heeft u een compliment aan onze medewerkers? Dan horen wij dit graag. Bent u niet helemaal tevreden over onze zorg of dienstverlening, dan gaan wij graag in gesprek met u. U kunt daarvoor contact opnemen met onze klachtenfunctionaris.

Hans Geerts is de klachtenfunctionaris van DSV|verzorgd leven. Hij kan u informeren en adviseren over de klachtenregeling bij DSV en het klachtenformulier toesturen. Ook kan hij u doorverwijzen naar de juiste leidinggevende, bemiddelen bij gesprekken en eventueel begeleiden bij het indienen van een klacht. Hij is telefonisch te bereiken op (071) 204 90 13 of via deze beveiligde link.