A | A

Versoepeling bezoekregeling DSV

Zoals door het kabinet aangekondigd mag vanaf maandag 25 mei de bezoekregeling voor de verpleeghuizen in Nederland versoepeld worden. 

DSV, Cliëntenraden en de medewerkers zijn hier uiteraard blij mee, omdat dit na zo veel weken contact op afstand de mogelijkheid biedt dat onze  bewoners weer bezoek kunnen ontvangen. Tegelijkertijd is dit spannend, omdat het hervatten van het bezoek  ook risico’s met zich mee brengt.

Om de risico’s zoveel mogelijk te beperken,  mag en kan het bezoek voorlopig  alleen onder strikte voorwaarden plaatsvinden.  DSV volgt daarbij de landelijke regels.

Bezoekregeling

DSV|verzorgd leven  heeft samen met de centrale en lokale cliëntenraden  (CR’s en CCR) een bezoekregeling opgesteld. Op basis van deze regeling is  bezoek  per 28 mei 2020 weer mogelijk. Familie en mantelzorgers  zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Algemene informatie

In de komende periode mag elke bewoner 1 bezoeker per week ontvangen. Bezoek is alleen toegestaan op afdelingen waar geen cliënten met een corona besmetting zijn of recent zijn geweest.  De familie bepaalt zelf wie er op bezoek komt.  In eerste instantie 1 vaste bezoeker,  maar er mag ook een vervanger (uit een ander huishouden dan de vaste bezoeker) aangewezen worden. Belangrijkste is dat de bezoeker aan alle voorwaarden uit de gezondheidscheck voldoet. Het bezoek mag gedurende maximaal 1 uur achtereen plaatsvinden. Om de veiligheid van de bewoners, medewerkers en bezoekers te waarborgen, gelden er strikte hygiënemaatregelen. Doel van deze maatregelen is uiteraard om mogelijke verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De bezoektijden zijn vastgesteld op 5 doordeweekse dagen per week in vastgestelde tijdsloten.

Bezoek inplannen

Om het bezoek zo goed mogelijk over de dagen van de week te verspreiden en de bezoekersstromen binnen de locaties te reguleren, wordt er gewerkt met een bezoekagenda. De planning wordt door een medewerker van de locatie gedaan. Hij/zij neemt contact op met de contactpersoon van de cliënten  om de bezoekersplanning door te nemen.

Hierbij het bezoekplan van DSV, zoals dat in overleg met de Cliëntenraden tot stand is gekomen.

Hierbij ook de vraag- en antwoordlijst over de maatregelen die DSV treft.