A | A

Versoepeling bezoekregeling aangekondigd door kabinet

19 mei 2020. Vanavond  hebben premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens hun persconferentie over de coronamaatregelen gemeld dat er een versoepeling komt van de bezoekregeling voor verpleeghuizen.

DSV en medewerkers zijn,  met veel ouderen en hun naasten, zeer blij met dit bericht.

De komende dagen zal DSV de verdere praktische details voor het op verantwoorde wijze versoepelen van de bezoekregeling, binnen de richtlijnen, verder uitwerken. Dit zal DSV doen in nauwe samenspraak en in samenwerking met de lokale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad. Op korte termijn zal DSV u hierover informeren.