A | A

Verkoop Parledam een feit

DSV in rustig vaarwater

De verkoop van appartementencomplex Parledam in Katwijk van
DSV|verzorgd leven is rond. De koper is Bouwinvest Dutch Institutional Healthcare Fund N.V., dat in zorgvastgoed investeert namens het pensioenfonds voor de bouw (bpfBOUW). In de overeenkomst is bepaald dat DSV bestaande afspraken over de levering van de zorg in het complex ongewijzigd voortzet. Met de verkoop focust DSV zich weer volledig op haar kerntaken in de zorg en zijn de financiën van de organisatie weer op orde.

Deze week keurde de gemeenteraad van Katwijk de verkoop unaniem definitief goed, waarna op vrijdag 18 december de koopakte getekend werd. Na voorgaand grondig onderzoek door een expertteam, diverse gemeentelijke debatten en uitgebreide toelichting aan de gemeenteraad door directeur-bestuurder Jan de Vries is de verkoop van Parledam daarmee nog dit jaar een feit. Een huzarenprestatie.

DSV kan dit jaar, na twee moeilijke financiële jaren, weer een positief resultaat laten zien. Dat geldt ook voor de reguliere bedrijfsvoering. Het intern bijsturen, aanpassen van de organisatiestructuur en de forse bezuinigingen binnen DSV hebben hun vruchten afgeworpen. De verkoop van het appartementencomplex geeft DSV nu bovendien een duurzaam sterkere financiële positie. De tijdelijke leningen door de gemeenten Katwijk en Lisse worden nog dit jaar afgelost. Er is voldoende geld in kas voor de exploitatie en er is ook nog een grote spaarpot voor de ontwikkeling van woonzorgcomplex Salem. Tot slot is met deze verkoop ook het totale risico voor de gemeente enorm verkleind. Door de verkoop van Parledam realiseert DSV in één klap deze vier doelen. 

Focus op zorg

Met de verkoop van Parledam verlegt DSV de focus weer helemaal naar haar kerntaak: het leveren van kwalitatief goede zorg. Bij de afwegingen voor de verkoop zijn de belangen van de bewoners van Parledam steeds meegewogen. Daarin heeft de levering van de zorg door DSV een bepalende rol. De belangen van de bewoners zijn dan ook ongewijzigd vastgesteld bij de verkoop aan Bouwinvest. DSV blijft ook na de verkoop de vertrouwde zorg in de appartementen leveren. Ook het ontmoetingscentrum voor ouderen onderin Parledam, De Reedery, blijft in het complex gevestigd en ook de dienstverlening daar wordt door DSV voortgezet als voorheen.  En niet onbelangrijk, DSV blijft kandidaat huurders met een zorgvraag aandragen die met voorrang zullen worden geplaatst.

De leningen van de gemeenten Katwijk en Lisse die de afgelopen periode nodig waren om DSV overeind te houden kunnen nu worden afgelost. Het substantiële risico van vele miljoenen is voor de gemeente door de verkoop nu ook aanzienlijk verkleind. Directeur-bestuurder Jan de Vries: “Wij zijn super blij met zo’n goede overeenstemming met de koper Bouwinvest. En dat wij daarmee de bewoners dezelfde, vertrouwde zorg kunnen blijven leveren. Voor DSV betekent dit dat wij nu vooruit kijken en de moeilijke situatie achter ons laten. Het gaat nu alleen nog maar over de zorg die wij leveren. Wij gaan ons met volle overtuiging richten op de noodzakelijke ontwikkeling van de locatie Salem. Wij zullen eerst ophalen wat er voor onze oudere bewoners in Katwijk op lange termijn nodig is. Uiteindelijk staat DSV er nu beter voor. En ik ben super trots op al onze betrokken en loyale medewerkers. Het was zeker lastig, maar straks zijn wij wel de zorgorganisatie met alleen maar nieuwe en kwalitatief uitstekende woonzorgvoorzieningen voor onze bewoners”, aldus de enthousiaste nieuwe directeur Jan de Vries.

appartementencomplex DSV|Parledam in Katwijk. Het complex krijgt een
nieuwe eigenaar en de vertrouwde zorg door DSV wordt gecontinueerd.