A | A

Verkoop gebouw Rustoord

De gebouwen van DSV| Rustoord in Lisse, die in bezit zijn van woningcorporatie Eigen Haard, zullen te koop aangeboden worden. De bestuursvoorzitter van Eigen Haard en en de wethouder Cees Ruigrok van de gemeente Lisse tekenden hiervoor onlangs een vaststellings- en intentieovereenkomst. DSV| verzorgd leven levert de zorg in het woonzorgcentrum Rustoord. Wij kunnen ons voorstellen dat de berichtgeving over de verkoop van het gebouw van Rustoord en het braakliggende terrein er omheen tot vragen bij de cliënten en hun naasten kan leiden. Daarom is er vorige week een brief uitgegaan van DSV naar de cliënten om hen persoonlijk en direct te informeren over hun vragen met betrekking tot de door DSV geleverde zorg. Ook de medewerkers zijn op de hoogte gesteld van de verkoop van het gebouw. Rustoord is overigens het enige woonzorgcentrum waarvan het gebouw niet in bezit is van DSV|verzorgd leven zelf.

Wat betekent de verkoop van het gebouw voor de bewoners van Rustoord?

DSV|verzorgd leven heeft een langlopend huurcontract met Eigen Haard voor de huur van Rustoord. De verkoop van Rustoord en omliggende grond verandert daar niets aan. DSV|verzorgd leven krijgt mogelijk een andere verhuurder. De afspraken die DSV|verzorgd leven met Eigen Haard heeft gemaakt zijn ook bindend voor de nieuwe verhuurder.

Heeft de verkoop gevolgen voor de zorg die de cliënten krijgen?

Nee. De zorgverlening aan de bewoners van Rustoord staat los van de huurovereenkomst. DSV|verzorgd leven maakt jaarlijks afspraken met het zorgkantoor en zorgverzekeraars over de omvang en de prijs van de zorg die DSV|verzorgd leven verleent. Daar staat Eigen Haard geheel buiten.

Gaat DSV|verzorgd leven Rustoord kopen?

DSV|verzorgd leven heeft Eigen Haard laten weten dat zij interesse heeft om het gebouw Rustoord te kopen. Of DSV|verzorgd leven het gebouw daadwerkelijk zal kopen is van veel zaken afhankelijk. Naar verwachting zal het nog enige maanden duren voordat er zicht is op wie de nieuwe eigenaar wordt van Rustoord.

Bewoners, cliënten en medewerkers van Rustoord kunnen met hun vragen over de zorg terecht bij de locatiemanager van DSV|Rustoord.

Voor eventuele overige vragen over de verkoop van de gebouwen kunt u terecht bij de de directeur-bestuurder van DSV|verzorgd leven, Gerard Herbrink, via het Directie-secretariaat,

(071) 409 29 41, of secretariaat@dsv-verzorgdleven.nl.

 

Delen: