A | A

Verdere versoepeling maatregelen

Op de laatste persconferentie van premier Rutte, op 24 juni, is tot onze vreugde bekend gemaakt, dat de maatregelen in verband met corona weer verder versoepeld kunnen worden per 1 juli a.s.

Ook de bezoekregeling voor de verpleeghuissector kan hiermee weer verder versoepeld worden. Naar aanleiding daarvan is er direct de volgende dag overleg geweest met de Cliëntenraden van DSV en het locatiemanagement om de verdere uitwerking van de versoepeling op de locaties van DSV in gang te zetten per 1 juli. Cliënten en hun contactpersonen worden voor die datum per brief geïnformeerd over de verdere versoepeling.

Op deze website treft u de bijgewerkte, actuele vragen- en antwoordenlijst voor de bezoekregeling aan. Mocht u nog andere vragen hebben, neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de locatie.