A | A

Verdere versoepeling bezoekregeling DSV

Zoals door het kabinet aangekondigd kon vanaf maandag 25 mei de bezoekregeling voor de verpleeghuizen in Nederland versoepeld worden. 

DSV, Cliëntenraden en de medewerkers waren hier uiteraard blij mee, omdat dit na zo veel weken contact op afstand de mogelijkheid bood dat onze bewoners weer bezoek konden ontvangen. Omdat het aantal besmettingen landelijk zodanig is terug gelopen, dat een verdere versoepeling van de regeling landelijk verantwoord is, wordt de bezoekregeling na 15 juni a.s. verder verruimd.

Om de risico’s op mogelijke besmettingen zoveel mogelijk te beperken,  mag en kan het bezoek ook met de verdere versoepeling van de bezoekregeling voorlopig  alleen onder strikte voorwaarden plaatsvinden.  DSV volgt daarbij de landelijke regels.

Bezoekregeling

DSV|verzorgd leven  heeft samen met de centrale en lokale cliëntenraden  (CR’s en CCR) een bezoekregeling opgesteldOp basis van deze regeling was  bezoek op de locaties, van één vaste contactpersoon per,  per 28 mei 2020weer mogelijk. Na 15 juni mogen er maximaal 2 personen tegelijk op bezoek komen en worden er maximaal 4 vaste bezoekers aangewezen. Dit kunnen ook kinderen of kleinkinderen zijn. De bezoekmomenten zijn uitgebreid naar twee keer per week. Het bezoek mag gedurende maximaal 2 uur achtereen plaatsvinden. Het bezoek kan plaatsvinden in de kamer, appartement van de bewoner of in het restaurant. Ook is het mogelijk om een wandeling te maken. De bezoektijden zijn verder verruimd van 5 doordeweekse dagen per week naar 7 dagen per week in vastgestelde tijdsloten. Familie en mantelzorgers  zijn hierover inmiddels geïnformeerd. De familie bepaalt zelf wie er op bezoek komt, er mag ook een vervanger (uit een ander huishouden dan de vaste bezoeker) aangewezen worden. Belangrijkste is dat de bezoeker(s) aan alle voorwaarden uit de gezondheidscheck voldoet.

Bezoek is alleen toegestaan op afdelingen waar geen cliënten met een corona besmetting zijn of recent zijn geweest.  Om de veiligheid van de bewoners, medewerkers en bezoekers te waarborgen, gelden er strikte hygiënemaatregelen. Doel van deze maatregelen is uiteraard om mogelijke verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Bezoek inplannen

Om het bezoek zo goed mogelijk over de dagen van de week te verspreiden en de bezoekersstromen binnen de locaties te reguleren, wordt er gewerkt met een bezoekagenda. De planning wordt door een medewerker van de locatie gedaan. Het eerstvolgende bezoekmoment dat gepland staat, kan een extra bezoekmoment worden ingepland. Ook kan hier meteen worden doorgeven wie de vier vaste bezoekers worden.