A | A
Samen tuinieren

Stichting DSV – ANBI gegevens

DSV|verzorgd leven heeft de status van ANBI.

Wat is een ANBI?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Als wij van u een gift ontvangen (particulier of vanuit een bedrijf) dan kunt u deze gift als aftrekpost aangeven bij het invullen van uw belastingformulier. Dit is alleen toegestaan voor instellingen, die een ANBI status hebben. Instellingen met een ANBI-status kunnen daarnaast zelf ook gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen. De stichting is vrijgesteld van zogenaamde schenkingsrechten.

Doelstelling

DSV|verzorgd leven levert zorg en diensten aan ouderen en chronisch zieken in de gemeenten Katwijk en Lisse

Algemene gegevens:

Stichting DSV
Prins Hendrikkade 157
2225 JT Katwijk ZH
Kvk nummer 28081074
Rekeningnummer: NL40RABO0331801124
RSIN-nummer: 8076.15.249

Bestuur

De heer J. de Vries – bestuurder

Beloningsbeleid:

De beloning van medewerkers is conform de CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De beloning van de bestuurder en de raad van toezicht vallen binnen de kaders van de WNT en de beloningscode van de NVZD (vereniging van bestuurders in de zorg).

Documenten: