A | A

Start herstelprogramma DSV

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het maken van een herstelprogramma om DSV weer duurzaam financieel te herstellen. Interim directeur Hennie Kenkhuis en programmamanager Stijn Kiens bezochten hiervoor een aantal keer de diverse DSV-locaties om het programma persoonlijk toe te lichten aan alle betrokkenen, vragen te beantwoorden en medewerkers, cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers te informeren. Ook heeft interim directeur Kenkhuis in de gemeenten Lisse en Katwijk, die garant staan i.v.m. leningen voor het vastgoed van DSV, op verzoek van de politiek een presentatie gegeven over de huidige situatie bij DSV en een toelichting op het herstelprogramma.

Goede zorg en gemotiveerde medewerkers

DSV is in de kern een gezonde organisatie, met kwalitatief uitstekende zorg, gemotiveerde medewerkers, moderne zorggebouwen met goede voorzieningen, innovatieve zorgtoepassingen en een laag ziekteverzuim onder de medewerkers, zo geeft interim directeur Hennie Kenkhuis aan. “De waardering die DSV krijgt van cliënten, medewerkers, mantelzorgers en in het externe veld is doorgaans hoog. DSV moet nu maatregelen treffen om weer financieel gezond te worden en maakt hierbij zo goed mogelijke afwegingen waarbij we de effecten proberen te minimaliseren”. Zo wordt er niet bezuinigd op de directe zorg, de ‘handen aan het bed’. Bij alle zaken die de cliënten van DSV raken heeft de Cliëntenraad inspraak om te zorgen dat deze belangen nadrukkelijk worden meegenomen in besluitvorming. Belangrijk voor alle partijen en prioriteit voor DSV zelf is dat de kwaliteit van de zorg gehandhaafd blijft. Daarom investeert DSV in opleiden en werven van nieuwe zorgmedewerkers, ook júist in een tijd met landelijk krapte op de arbeidsmarkt.

Doelstelling

Als alle maatregelen van het herstelprogramma worden ingevoerd,  zou DSV over 2 jaar aan de rendements-doelstelling van 3% moeten voldoen. Natuurlijk zal DSV altijd moeten blijven letten op zo efficiënt mogelijk werken, net als elke andere zorgorganisatie in deze tijd. Dat betekent dat de maatregelen in 2020 zullen moeten worden ingevoerd. De gemeenten, het zorgkantoor en de cliëntenraden van DSV zijn steeds in nauw overleg met de directie over het herstelprogramma, net als de OR van DSV.