A | A

Slim samenwerken aan betere ouderenzorg

Op 12 oktober a.s. wordt er van 13.00 tot 16.45 uur in DSV|Vlietstede in Rijnsburg een informatiemiddag georganiseerd rond het thema: Slim samenwerken aan betere ouderenzorg. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Vereniging NedRai in samenwerking met Pyxicare en met medewerking van DSV en AMC, VUmc en UvA (Amsterdam Public Health).

Innovatieve en beproefde digitale methode

Tijdens deze bijeenkomst, bestemd voor vakgenoten uit de zorgsector (verpleegkundigen, verzorgenden IG, deskundigen op het gebied van langdurige zorg en ouderenzorg) wordt ingegaan op digitale instrumenten waarmee goed kan worden samengewerkt om de kwaliteit en de veiligheid van zorg te verbeteren. Er wordt uitgelegd hoe met de internationaal beproefde RAI-methode professionals en organisaties worden ondersteund bij het nemen van veilige en passende beslissingen. Uitgangspunt van de RAI-methode is een systematische vastlegging van observaties door verpleegkundigen en verzorgenden. Deze geeft op een betrouwbare en hoogwaardige wijze beslisondersteuning in het bepalen van zorgzwaarte en de belangrijkste gezondheidsrisico’s bij mensen. RAI wordt zowel in de eerstelijn, de thuiszorg als de langdurige zorg gebruikt. De RAI- instrumenten zijn ontwikkeld in een internationaal samenwerkingsverband van zorgprofessionals en wetenschappers. Ook DSV werkt al enige jaren op adequate en efficiënte manier met deze systematiek als cliëntvolgsysteem en als methode voor indiceren van Zorg Thuis en deelt daarom graag haar kennis en ervaring hiermee met vakgenoten.

RAI in de praktijk

Tijdens de bijeenkomst zal ingegaan worden door diverse deskundigen op praktijkervaringen met RAI, de bijzonderheden van RAI, de softwareoplossingen, er is een paneldiscussie en mogelijkheid om gebruikerservaring uit te wisselen en uiteraard om vragen te stellen. O.a. dr. Marijke Boorsma, huisarts en specialist Ouderengeneeskunde van het VUmc, zal ingaan op wat RAI in de praktijk betekent. En dr. Hein van Hout, Associate professor ouderenzorg van het VUmc, zal ingaan op wat RAI bijzonder en anders maakt dan andere instrumenten. Ook zal er een rondleiding gegeven worden door het nieuwe gebouw van DSV|Vlietstede, met uitleg over de innovatieve domotica die in het gebouw is aangebracht, de intelligente vloer ‘Floor in motion’.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk, aanmelding is wel verplicht. U kunt voorafgaand aan de bijeenkomst gebruik maken van een gratis lunch. Indien u hier gebruik van wilt maken, wilt u dit dan aangeven? De lunch begint om 13.00 uur, het inhoudelijke gedeelte van de bijeenkomst begint om 14.00 uur. Na afloop van de bijeenkomst is er een netwerkborrel. U kunt zich via de onderstaande link direct aanmelden.

Een ideale gelegenheid dus om kennis op te doen op het gebied van innovatieve zorgsystemen en toepassingen, ervaring uit te wisselen én te netwerken.

Direct aanmelden:

U kunt zich via deze link direct aanmelden.

 

Meer informatie over de bijeenkomst en het programma treft u hier aan:  programma en uitnodiging NedRai bijeenkomst 12 oktober 2017

Voor eventuele vragen over de bijeenkomst kunt u zich richten tot DSV| verzorgd leven, Liesbeth Varkevisser:

(071) 409 290 50.

 

 

Delen: