A | A
Samen tuinieren

Wonen met Zorg aansluitend op uw vraag. De privacy van een eigen appartement, gemeenschapsruimte om elkaar te ontmoeten en de zorg en ondersteuning waar nodig.

Service en diensten

DSV biedt diverse diensten aan cliënten als aanvulling op de zorg, zowel in de woonzorgcentra als voor thuiswonende cliënten. Hierbij geven wij u een aantal voorbeelden van dit soort service en diensten die DSV u kan bieden. Maar vaak is er meer mogelijk. Wilt meer informatie, service aanvragen of een informatiebrochure ontvangen, neemt u dan contact op met onze Zorgbemiddeling. Zij helpen u graag verder.

Hulp voor mantelzorgers

Zorgen voor uw naaste is een liefdevolle en dankbare taak. Het kan uw leven zin en invulling geven en vaak biedt het ook voldoening. Maar het geven van mantelzorg kan ook zo zwaar zijn, dat u het risico loopt om psychisch of lichamelijk overbelast te raken. Professionele hulp kan een bijdrage leveren om dit te voorkomen, of om u tijdelijk te ontlasten, waardoor uw naaste langer thuis kan blijven wonen. Zo is er de mogelijkheid voor tijdelijk verblijf (ELV) in een van de speciaal daarvoor ingerichte tijdelijke appartementen in de DSV locaties en bij DSV|Parlevliet om de mantelzorgers te ontlasten. Niet alleen voor herstel na een operatie, maar bijvoorbeeld ook als de zorg voor uw naaste tijdelijk lastig is i.v.m. uw afwezigheid. DSV biedt diverse vormen van mantelzorg (ook wel: respijtzorg genoemd) aan. Vraag naar de mogelijkheden bij onze Zorgbemiddeling.

Alarmopvolging

Alarmopvolging geeft de garantie dat in noodgevallen een verzorgende van Zorg Thuis van DSV eerste hulp verleent. Zonodig waarschuwt hij of zij, indien nodig, een huisarts en contactpersoon. Het unieke is dat er naast de eerste hulp tevens recht is op een zorggarantie gedurende maximaal 24 uur na het incident. Deze zorggarantie is bedoeld om indien nodig de tijd te overbruggen die noodzakelijk is om hulp te organiseren. Ook in een woonzorgcentrum van DSV kunt u deze alarmopvolging krijgen. Vindt u het een veilig idee dat u alarm kunt slaan als er iets gebeurt? Het systeem van alarmopvolging zorgt ervoor dat u 24 uur per dag om hulp kunt vragen. De medewerkers van DSV komen dan bij u langs. Ze verlenen eerste hulp en waarschuwen, indien nodig, een huisarts, andere hulpverleners en/of een familielid.

Maaltijden

Samen eten is prettiger dan alleen; de maaltijden smaken u vaak veel beter als u er samen van kunt genieten. Bewoners kunnen hiervoor terecht in de ontmoetingsruimten van de woonzorgcentra van DSV. Bewoners uit de aanleunwoningen van de locaties (in de woonzorgzones) kunnen ook een maaltijd bestellen bij het woonzorgcentrum. Zo eten de buurtbewoners van Duinrand, in de Driehoek, samen met elkaar van de maaltijden die vanuit Duinrand worden bezorgd. Ook cliënten van de tijdelijke opvang (ELV) in Parlevliet en omwonenden van de Reedery (huurders van de ouderenappartementen van Parledam) kunnen samen de maaltijd eten, dit kan in ‘De Reedery’ in Katwijk. Natuurlijk zijn deze maaltijden goed afgestemd op ouderen. Elke week is er een nieuwe vers menu en er ook altijd een daghap in De Reedery. We houden rekening met eventuele allergieën en diëten, als u dit aan ons doorgeeft. Ook in uw thuissituatie is dit prettig. Ziet u er tegenop om elke dag weer een warme maaltijd te bereiden? U kunt ook als u thuis woont elke dag een gezonde, warme maaltijd (laten) ophalen uit De Reedery. U kunt hiervoor een dag van te voren bellen (06-58785560) en de maaltijd warm of koud op (laten) halen.

Meer informatie over de servicediensten kunt u krijgen bij de Zorgbemiddeling van DSV. Er zijn ook diverse gratis informatiebrochures beschikbaar over de aanvullende servicediensten van DSV. Meer weten? Vraag dan één van onze informatiebrochures aan of neem direct contact op met onze Zorgbemiddeling.