A | A
Samen tuinieren

Privacy

Privacy

DSV heeft de beschikking over (digitale) kennis en data van cliënten, partners en mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers en externe stakeholders.

Zonder duidelijke afspraken, heldere voorwaarden en respect voor elkaars privacy zijn er bij digitale middelen ook altijd risico’s. DSV wil zo zorgvuldig mogelijk omgaan met de de privé (persoons)gegevens van alle personen. DSV heeft hiervoor een privacy-missie opgesteld. Deze missie dient als ‘kompas’ voor alle medewerkers en vrijwilligers. Het geeft weer hoe DSV wil omgaan met de privacy en persoonsgegevens van cliënten, medewerkers en vrijwilligers:

DSV|verzorgd leven bejegent cliënten, medewerkers, partners, mantelzorgers, vrijwilligers en leveranciers respectvol en persoonlijk. Om deze reden gaan wij integer en zorgvuldig om met de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens en zijn wij transparant over wanneer, hoe en waarom deze gegevens gebruikt worden.

DSV zorgt er voor dat de systemen waar we mee werken, zo veilig mogelijk zijn. Het is vervolgens aan ons – alle medewerkers van DSV – om hier in de praktijk ook goed en zorgvuldig mee om te gaan.

In onze Privacyverklaring kunt u  meer lezen over hoe DSV hier mee omgaat en wat uw rechten zijn