A | A
Samen tuinieren

DSV heeft een Stichting vrienden van DSV. Deze heeft tot doel het welzijn te bevorderen van de cliënten.

Stichting Vrienden van DSV

U kunt DSV steunen door aan de Stichting Vrienden van DSV te doneren. De donaties komen dan ten goede aan doelen die het welzijn van de cliënten van DSV bevorderen. Met uw donatie kunt u hieraan bijdragen.

U kunt ook de Hospice van DSV steunen via deze (steun)stichting, door bij uw donatie aan te geven dat uw donatie specifiek is bestemd voor Hospice Katwijk van DSV. Dan komt uw donatie ten goede aan welzijnsdoelen voor de cliënten van de Hospice Katwijk van DSV.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL 54RABO0391886746 ten name van Stichting Vrienden van DSV. Uw bijdrage is zeer welkom. Dat kan al met een klein bedrag.

Activiteiten

Op basis van wensen van cliënten en bewoners van de locaties zoekt de Stichting Vrienden van DSV gericht naar financiering. Dit betekent dat maatschappelijke fondsen, maatschappelijk betrokken bedrijven en banken worden aangeschreven om een financiële bijdrage te leveren.

Bijvoorbeeld voor de financiering van tuinmeubilair, een speciale lig-rolstoel, maar soms ook voor grotere projecten voor onze cliënten. Maar ook bijdragen van particulieren zijn van harte welkom. Uw bijdrage kan voor een oudere veel verschil maken.

Algemene gegevens:

Stichting Vrienden van DSV

Prins Hendrikkade 157
2225 JT Katwijk ZH
Kvk nummer 411 69 476
Rekeningnummer: NL54 RABO 0391886746

RSIN-nummer: 804.033.705

Bestuurssamenstelling:

  • Dhr. P. Ooms (voorzitter)
  • Dhr. W. van den Eijkel
  • Dhr. W.F. Timmers

Beloningsbeleid:

De bestuurders vervullen hun werkzaamheden onbezoldigd.

Een schenking doen?

De Steunstichting Vrienden van DSV is een ANBI Stichting.

Een schenking aan een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling (ANBI) is volledig vrijgesteld van het schenkingsrecht.

Voor zover aan de schenking geen opdracht is verbonden, die het algemeen belangkarakter aan de schenking ontneemt. Kijk voor meer informatie over het schenkingsrecht op de site van de Belastingdienst.

Wat is een ANBI?*

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Als wij van u een gift ontvangen (particulier of vanuit een bedrijf) dan kunt u deze gift als aftrekpost aangeven bij het invullen van uw belastingformulier. Dit is alleen toegestaan voor instellingen, die een ANBI status hebben. Instellingen met een ANBI-status kunnen daarnaast zelf ook gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen. De stichting is vrijgesteld van zogenaamde schenkingsrechten.

Voormalige steunstichtingen

Voorheen (voor januari 2022) waren er twee aparte Steunstichtingen voor DSV (Steunstichting DSV en Steunstichting Hospice Katwijk), deze zijn per januari 2022 opgegaan in de Stichting Vrienden van DSV. De gegevens van deze voormalige stichtingen treft u hier aan.