A | A
Samen tuinieren

Steunstichting DSV

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het doen bevorderen van projecten en activiteiten die ten goede komen aan de levenssfeer van personen die in een van de woonzorgcentra DSV|Duinrand en DSV|Salem gebruik maken van de dienstverlening van de te Katwijk gevestigde ‘Protestants Christelijke Stichting Woonzorgcentra DSV’ in de meest ruime zin van het woord.

 Zij tracht dit doel te bereiken door:

  •  het verwerven van fondsen in de meest ruime zin ten behoeve van bovenstaande projecten en activiteiten die niet of slechts gedeeltelijk door reguliere financiering gestalte kunnen krijgen;
  • het doen van uitgaven ten behoeve van alsmede het (doen) ondersteunen van deze en andere projecten van Protestants-Christelijke Stichting Woonzorgcentra DSV in een der locaties Duinrand en Salem;
  • het aantrekken van gelden;
  • het bekendmaken en uitdragen van doelstellingen van de Protestants-Christelijke Stichting Woonzorgcentra DSV in één van de locaties Duinrand en Salem
  • alle overige wettige middelen die ter bereiking van het doel bevorderlijk (kunnen) zijn.

Algemene gegevens

Stichting DSV
Prins Hendrikkade 157
2225 JT Katwijk ZH
Kvk nummer 28081074
Rekeningnummer: NL40RABO0331801124

RSIN-nummer: 804.033.705

De bestuurders vervullen hun werkzaamheden onbezoldigd.

Activiteitenplan

Activiteitenplan 2015

Jaarverslagen

Jaarverslag 2014