A | A
Samen tuinieren

DSV heeft twee steunstichtingen. Deze hebben tot doel het welzijn te bevorderen van alle cliënten.

Steunstichting

De steunstichtingen van DSV hebben tot doel het welzijn te bevorderen van alle cliënten, die gebruik maken van diensten en producten van DSV. Het gaat dus zowel om thuiswonende cliënten als om bewoners van de woonzorgcentra van DSV en bewoners van de in Rijnsburg in locatie DSV|Vlietstede gevestigde Hospice Katwijk.

U kunt DSV steunen door aan de Steunstichting DSV te doneren. De donaties komen ten goede aan doelen die het welzijn van de ouderen op de locaties bevorderen. U kunt ook specifiek de Hospice van DSV steunen via de Steunstichting Hospice Katwijk. De donatie komt dan ten goede aan het bevorderen van het welzijn van de cliënten van de Hospice Katwijk.

Meer informatie over de Steunstichting DSV en de jaarverslagen van deze Steunstichting treft u hier aan.

Meer informatie over de Steunstichting Hospice Katwijk en de jaarverslagen van de Steunstichting Hospice Katwijk treft u hier aan.

Activiteiten

Op basis van wensen van cliënten en bewoners van de locaties, zoeken de Steunstichtingen gericht naar financiering. Dit betekent dat maatschappelijke fondsen en banken worden aangeschreven om een financiële bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld voor de financiering van tuinmeubilair, een speciale lig-rolstoel, maar soms ook voor grotere projecten. Jaarlijks doet de Stichting Hospice Katwijk o.m. actief mee met NL Doet.

Een schenking doen?

Een schenking aan een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling (ANBI) is volledig vrijgesteld van het schenkingsrecht. Voor zover aan de schenking geen opdracht is verbonden, die het algemeen belangkarakter aan de schenking ontneemt. Kijk voor meer informatie over het schenkingsrecht op de site van de Belastingdienst.

Wat is een ANBI?*

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Als wij van u een gift ontvangen (particulier of vanuit een bedrijf) dan kunt u deze gift als aftrekpost aangeven bij het invullen van uw belastingformulier. Dit is alleen toegestaan voor instellingen, die een ANBI status hebben. Instellingen met een ANBI-status kunnen daarnaast zelf ook gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen. De stichting is vrijgesteld van zogenaamde schenkingsrechten.