A | A
Samen tuinieren

DSV heeft twee steunstichtingen. Deze hebben tot doel het welzijn te bevorderen van alle cliënten.

Steunstichting

De steunstichtingen van DSV hebben tot doel het welzijn te bevorderen van alle cliënten, die gebruik maken van diensten en producten van DSV. Het gaat dus zowel om thuiswonende cliënten als om bewoners van de woonzorgcentra van DSV en bewoners van de beide vestigingen (in Katwijk in DSV|Salem en in Rijnsburg in DSV|Vlietstede) van Hospice Katwijk.

Activiteiten

Op basis van wensen van cliënten en bewoners van de locaties, zoeken de Steunstichtingen gericht naar financiering. Dit betekent dat maatschappelijke fondsen en banken worden aangeschreven om een financiële bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld voor de financiering van tuinmeubilair, een speciale lig-rolstoel, maar soms ook voor grotere projecten. Jaarlijks doet de Stichting Hospice Katwijk o.m. actief mee met NL Doet.

Een schenking doen?

Een schenking aan een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling (ANBI) is volledig vrijgesteld van het schenkingsrecht. Voor zover aan de schenking geen opdracht is verbonden, die het algemeen belangkarakter aan de schenking ontneemt. Kijk voor meer informatie over het schenkingsrecht op de site van de Belastingdienst.

Wat is een ANBI?*

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Als wij van u een gift ontvangen (particulier of vanuit een bedrijf) dan kunt u deze gift als aftrekpost aangeven bij het invullen van uw belastingformulier. Dit is alleen toegestaan voor instellingen, die een ANBI status hebben. Instellingen met een ANBI-status kunnen daarnaast zelf ook gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen. De stichting is vrijgesteld van zogenaamde schenkingsrechten.