A | A
Samen tuinieren

Organisatie

DSV|verzorgd leven biedt diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen in de gemeenten Katwijk en Lisse.

Management

Directeur-bestuurder DSV|verzorgd leven: Jan de Vries

Bestuurssecretaris: Thessa Groen 

Manager Financiën en control: Jeroen Hoek

Manager Intramurale Zorg: Eric Bartels

Manager Extramurale Zorg: Dineke Grutter

Manager Personeel Organisatie & Ontwikkeling: Trudi Bremer

Manager Wonen & Service: Wilma Boelens

Raad van Toezicht

  • Jaap Kamphorst, voorzitter RvT
  • Cees van der Meij
  • Joanne Quist
  • Wietze Jan Wezeman
  • Frans Stark

Aandachtsgebieden RvT:

  • Financiën: Frans Stark (voorzitter commissie) en Cees van der Meij
  • Kwaliteit, veiligheid en HR: Joanne Quist (voorzitter commissie) en Wietze Jan Wezeman
  • Renumeratie en governance: Jaap Kamphorst (voorzitter commissie) en Wietze Jan Wezeman
Meer informatie over de Raad van Toezicht van DSV|verzorgd leven?
De leden van onze Raad van Toezicht stellen zich hier graag persoonlijk aan u voor!