A | A

Missie en visie van DSV

Missie en visie

Missie

DSV|verzorgd leven levert intra- en extramurale diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn. In het bijzonder aan ouderen in de gemeenten Katwijk en Lisse, ongeacht hun achtergrond en identiteit. De wensen en behoeften van de cliënt zijn het uitgangspunt voor het organiseren en verlenen van de zorg- en dienstverlening. Aan de geboden zorg en dienstverlening ligt een Protestants christelijke levensovertuiging ten grondslag. DSV stelt zich op als een maatschappelijk betrokken en innoverende, ondernemende organisatie.

Visie

DSV hecht aan een persoonlijke relatie tussen de cliënt, zorgverlener en overige dienstverleners. Daarom organiseert ze haar zorg en dienstverlening in woonservicezones, waarbinnen in kleine teams wordt gewerkt. DSV ziet gemotiveerde en goedopgeleide medewerkers als onmisbare schakel in haar zorg- en dienstverlening. Er is veel aandacht voor scholing en een aangenaam arbeidsklimaat om, in een schaarse arbeidsmarkt, voldoende aantrekkingskracht te blijven uitoefenen op gemotiveerde werknemers. DSV wil financieel gezond blijven door de zorg- en dienstverlening efficiënt en effectief te organiseren en af te stemmen op de beschikbare financiële middelen.