A | A
Samen tuinieren

Kwaliteitsvenster 8: Uw mening telt. Zo zorgen wij voor medezeggenschap bij DSV

Kwaliteitsvenster 7: Uw mening telt: zo zorgen wij voor medezeggenschap bij DSV

Cliëntenraden: onmisbare stem bij zorg en welzijn

DSV heeft een Centrale Cliëntenraad en op elke locatie een lokale cliëntenraad. Zij denken en beslissen mee over zaken die de zorg en het welzijn van de cliënten aangaan. Voor DSV zijn zij belangrijke gesprekspartners, waarmee regelmatig wordt overlegd. DSV heeft een zeer betrokken en actieve Centrale Cliëntenraad. Om de vier jaar worden er nieuwe leden gekozen voor de cliëntenraden om de bewoners en de mantelzorgers zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen. O.a. via het lokale huisblad Seinpost dat vier keer per jaar uitkomt voor cliënten en mantelzorgers delen de cliëntenraden informatie en nieuwe ontwikkelingen.

Ondernemingsraad (OR)

DSV heeft een Ondernemingsraad die elke maand bijeenkomt. De leden van de ondernemingsraad worden elke vier jaar opnieuw gekozen. Over sommige organisatorische zaken beslissen zij mee, zoals dat wettelijk is geregeld. Over andere zaken kunnen zij mede adviseren. De OR en de directie van DSV hebben maandelijks en als dit nodig is vaker overleg met elkaar.

De OR van DSV meldt elke maand aan de medewerkers welke nieuwe ontwikkelingen er zijn binnen de organisatie in de interne nieuwsbrieven aan de medewerkers. Medewerkers kunnen ook altijd contact opnemen bij vragen die de OR aangaan.

Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VAR)

Daarnaast heeft DSV ook een Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VAR). Deze raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van medewerkers bij DSV met een zorgfunctie. Zij beslissen mee over sommige zorginhoudelijke zaken of geven hierover advies. Ook delen zij hun kennis en deskundigheid met de andere medewerkers om zo de kwaliteit van de zorg steeds verder te verbeteren. De VAR meldt in de interne nieuwsbrief aan de medewerkers en vrijwilligers welke nieuwe ontwikkelingen er zijn op het vakgebied van zorg en welzijn.