A | A
Samen tuinieren

kwaliteitsvenster 2: leren en werken aan kwaliteit

Kwaliteitsvenster 2: Leren en werken aan kwaliteit

Personeelsbeleid en scholing

Bij de samenstelling van het personeelsbestand streeft DSV ernaar dat deze zo goed mogelijk past bij de zorg die de cliënten nodig hebben. De landelijke Kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging geven normen waaraan zorgorganisaties minimaal moeten voldoen. Daarnaast stijgt de zorgvraag omdat steeds meer mensen langer leven, hulpbehoevend worden, langer thuis blijven wonen of een complexere zorgvraag hebben. Het gaat om daarbij om voldoende medewerkers, met de juiste kennis en kunde. De locatiemanagers van DSV stellen ieder jaar een formatieplan op dat rekening houdt met de gevolgen van de zorgverzwaring op hun locatie, de scholing van de medewerkers en de ordening van de zorglogistiek etc. De afgelopen periode is er veel geïnvesteerd in het opleiden van medewerkers, en is er intensief geworven om aan de stijgende vraag naar nieuwe medewerkers op de diverse locaties te voldoen.

Werven én opleiden

Omdat landelijk de vraag naar zorgmedewerkers heel groot is en de reguliere opleidingen niet voldoende goed opgeleide zorgmedewerkers afleveren om aan de vraag te kunnen voldoen, zoekt DSV samen met andere partijen naar nieuwe mogelijkheden voor de werving om voldoende goed gekwalificeerd personeel voor de zorglocaties aan te trekken en te behouden. In 2018 ging het vernieuwende leer-werktraject Radicale Vernieuwing Waarde-vol onderwijs van start, waarbij DSV samenwerkt met andere regionale zorg- en onderwijsorganisaties aan praktijkgericht, modern zorgonderwijs voor medewerkers in de ouderenzorg. Voor veel mbo- en hbo-studenten is dit een aantrekkelijke optie omdat zij aan de slag kunnen in een zorgbaan, en zo leren en werken direct kunnen combineren in de praktijk van de ouderenzorg. Dit project heeft in 2018 al diverse nieuwe enthousiaste zorgmedewerkers opgeleverd voor DSV.

De afdeling P&O is in de afgelopen jaren verder versterkt en de werving is geïntensiveerd zodat er beter tegemoet gekomen kan worden aan de vraag uit de organisatie naar voldoende en goed opgeleid personeel. Ook de afdeling opleidingen is uitgebreid en er is een Leermanagementsysteem ontwikkeld in 2018 waarmee inzicht gegeven kan worden worden wie welke (zorg)opleidingen volgt, nog moet volgen of heeft afgesloten.

Kennis delen en ontwikkelen

Medewerkers worden gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen binnen hun vakgebied of te specialiseren. Kennis wordt onderling gedeeld en men leert van elkaar. Zo is er ook een wondverpleegkundige aangesteld bij DSV die haar kennis deelt en wonddeskundigen en verpleegkundigen en verzorgenden binnen de organisatie aanstuurt op dit vakgebied. Samenwerkende huisartsen doen in toenemende mate ook een beroep op deze gespecialiseerde wondverpleegkundige van DSV.

DSV beschikt ook over een coördinator palliatieve zorg. Deze bezoekt wekelijks de locaties ter ondersteuning en coaching van de collega’s op dit werkgebied. Deze coördinator is ook teamleider van het expertiseteam. Dit expertiseteam kan ingezet worden op de diverse locaties bij bijvoorbeeld terminale situaties waarbij nog meer deskundigheid is vereist. Alle medewerkers worden regelmatig bijgeschoold op hun vakgebied. Zo is er jaarlijks bijvoorbeeld een scholing over medicatieveiligheid.