A | A
Samen tuinieren

Prezo keurmerk voor alle locaties en diensten van DSV

Kwaliteitszorg en Prezo

DSV vindt goede kwaliteit van de zorg en dienstverlening, waarbij alles draait om u, van groot belang. Daarom besteedt DSV veel aandacht aan kwaliteitszorg, innovatie en verbetering van processen en diensten. Wij nemen klachtenafhandeling en vragen over onze zorg zeer serieus. Zo kunnen wij continu blijven werken aan onze kwaliteit van zorg en diensten.

De cliënten van DSV waardeerden de zorg en diensten van DSV in 2021 gemiddeld met een dikke 8.

Prezo keurmerk in de zorg

Alle locaties, zorg en diensten van DSV hebben het Prezo keurmerk behaald. Het onafhankelijke keuringsinstituut Perspekt verleent deze kwaliteitskeurmerken in de zorg aan zorgorganisaties voor hun zorg- of dienstverlening als deze voldoen aan de hoge kwaliteitseisen. Meer over het Prezo keurmerk: klik hier.

Digitalisering, specialismen en innovatie in de zorg

DSV investeert in moderne gebouwen en middelen en blijft ook voortdurend werken aan verbetering van de zorg en diensten door toepassingen van nieuwe technologie, uitbreiding van vakkennis en digitale tools. Meer informatie hierover: klik hier.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en Jaarplannen

Sinds 2017 is het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ van kracht. Alle zorgorganisaties moeten volgens dit kader hun kwaliteitsplannen jaarlijks bundelen in een kwaliteitsjaarplan en verantwoorden in een kwaliteitsjaarverslag. Meer informatie hierover: klik hier.

Privacy

Een belangrijk onderdeel van kwaliteit bij zorgorganisaties is privacy. DSV wil zo zorgvuldig mogelijk omgaan met de de privé (persoons)gegevens van alle personen. Hiervoor heeft DSV een privacymissie opgesteld, systemen worden hierop steeds aangepast en medewerkers zijn getraind. Meer informatie: klik hier.

Vragen, klachten en vertrouwenspersonen

Ondanks alle aandacht en zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u als cliënt toch niet tevreden bent en dat de zorg niet aan uw verwachtingen voldoet. Of dat u vragen heeft over de geleverde zorg. Aarzelt u dan niet om dit aan ons te melden. DSV heeft net als alle zorgorganisaties een klachtenregeling. Ook kunt u terecht bij een klachtenfunctionaris, of een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Meer informatie: klik hier.

Sinds 29 maart is er de mogelijkheid om veilig te mailen (met name met uitwisseling van gevoelige of persoonsgegevens is dit van belang) via het mailsysteem Zivver, dat veel zorgorganisaties in de regio hiervoor gebruiken en ook DSV. Ook u kunt hiervan gebruik maken. Voor meer informatie over veilig mailen met Zivver, kijk hier.