A | A
Samen tuinieren

Jaarverslagen en overige publicaties

Informatiebrochures en productcatalogi

DSV|verzorgd leven heeft diverse eigen publicaties. U kunt alle informatiebrochures gratis opvragen bij onze Cliëntenservice.

Daarnaast heeft DSV ook een Producten- en dienstencatalogus, met een overzicht van alle producten en diensten die DSV biedt. De productcatalogus is bedoeld voor cliënten en hun mantelzorgers, huisartsen en gezondheidscentra en transferverpleegkundigen van ziekenhuizen. Ook deze kunt u gratis opvragen bij de Cliëntenservice.
Klik hier om de Productcatalogus te bekijken.

Jaarverslagen DSV|verzorgd leven

De jaarverslagen van DSV treft u hieronder digitaal aan. Ook kunt u hier het Meerjarenbeleidsplan inzien. U kunt dit plan daarnaast in gedrukte versie gratis opvragen bij onze Cliëntenservice.

Jaarverslagen en jaarrekening 2020:

Hierbij het bestuursjaarverslag, het jaarverslag van de Raad van Toezicht van DSV en de jaarrekening over 2020:

Jaarverslag en Jaarrekening 2020

Hierbij het (populaire) Jaaroverzicht van 2020, ‘De storm voorbij’:

Jaaroverzicht DSV|verzorgd leven 2020

 

 

Meerjarenbeleidsplan:

 

Kwaliteitsjaarverslagen en -plannen:

De Kwaliteitsplannen en -verslagen treft u hieronder digitaal aan. Meer informatie over de Kwaliteitsjaarplannen en de kwaliteitszorg in het algemeen bij DSV treft u ook hier aan.