A | A
Samen tuinieren

Jaarverslagen en overige publicaties

Informatiebrochures en productcatalogi

DSV|verzorgd leven heeft diverse eigen publicaties. U kunt alle informatiebrochures gratis opvragen bij onze Cliëntenservice.

Daarnaast heeft DSV ook een Producten- en dienstencatalogus, met een overzicht van alle producten en diensten die DSV biedt. De productcatalogus is bedoeld voor cliënten en hun mantelzorgers, huisartsen en gezondheidscentra en transferverpleegkundigen van ziekenhuizen. Ook deze kunt u gratis opvragen bij de Cliëntenservice.
Klik hier om de Productcatalogus te bekijken.

Jaarverslagen DSV|verzorgd leven

Tot 2018 gaf DSV een Jaarverslag uit, in zowel digitale als gedrukte vorm.  De jaarverslagen van de voorgaande jaren treft u hieronder digitaal aan. Tevens kunt u hier het Meerjarenbeleidsplan inzien. U kunt dit plan ook in gedrukte versie gratis opvragen bij onze Cliëntenservice.

Sinds 2018 zijn ouderenzorgorganisaties verplicht om een Kwaliteitsjaarsverslag te maken en een Kwaliteitsjaarplan. Deze plannen vervangen vanaf dat moment het jaarverslag. De Kwaliteitsplannen en -verslagen treft u hier bijgaand digitaal aan, hiervan worden geen gedrukte versies meer gemaakt. Meer informatie over de Kwaliteitsjaarplannen en de kwaliteitszorg in het algemeen bij DSV treft u ook hier aan.

Jaarverslagen (tot 2018):

Meerjarenbeleidsplan:

Kwaliteitsjaarverslagen en -plannen (vanaf 2018):

Hieronder treft u de recente Kwaliteitsjaarplannen en -verslagen aan. (In de Factsheet 2019 staan de belangrijkste punten uit dit Kwaliteitsjaarplan overzichtelijk voor u samengevat).

 

Magazines

DSV|verzorgd leven bracht de afgelopen jaren twee publicaties uit, ter gelegenheid van de oplevering van een aantal nieuwe zorggebouwen. U kunt ze hieronder inzien of downloaden. Het DSV|Innovatiemagazine gaat in op de innovatieve zorgtoepassingen en voorzieningen in de gebouwen. In de DSV|Zorgkrant staan behalve informatie over de nieuwe gebouwen en voorzieningen vooral de verhalen van mensen die de zorg ontvangen bij DSV, dus de cliënten en van vrijwilligers, verpleegkundigen en opleiders.

Video en films

Bij DSV staat liefdevolle, persoonlijke zorg voorop. Hierbij wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van innovatieve technologie om veiligheid, comfort en communicatie voor cliënten en medewerkers in de zorg te optimaliseren. DSV werkt graag samen met vooruitstrevende technologiepartners, zoals BMP Datapartners en Ruckus, zodat met elkaar goede oplossingen ontwikkeld kunnen worden, die ook echt werken in de dagelijkse praktijk van onze zorg. Zo investeren we in belangrijke en noodzakelijke innovatie in de ouderenzorg op onze locaties. Benieuwd hoe dat gebeurt bij DSV?

U kunt de film in het Nederlands of het Engels bekijken. (Vanwege de belangstelling uit het buitenland is van de film ook een Engelstalige versie gemaakt).

Bekijk hier de film – Nederlandse versie
Bekijk hier de film – Engelse versie

Vier jaar lang en met heel veel liefde deed onze collega Nel van den Oever de was voor de bewoners van DSV|verzorgd leven in Katwijk.
Haar motto: ‘Als het wassen en het eten koken uit handen wordt gegeven, dan horen wij daar netjes mee om te gaan.’ Deze film is gemaakt i.s.m. Miele. Inmiddels heeft zij de kans aangegrepen om via het aangeboden leer-werktraject binnen de organisatie een aanvullende zorgopleiding te volgen en nu is zij met plezier werkzaam in een zorgfunctie bij DSV.

Bekijk hier de film

RTL Woontips tv uitzending over comfortabel wonen in DSV|Vlietstede. Klik op het pijltje en u kunt de film bekijken.

DSV heeft meer videoreportages. Deze kunt u terugkijken op het YouTube kanaal van DSV. Klik hier om naar de YouTube kanaal van DSV|verzorgd leven te gaan. Ook via onze Facebookpagina delen wij regelmatig films, met name van speciale activiteiten voor ouderen op de locaties, zoals de (vele) kleine concerten in de binnentuinen.