A | A

Officiële onthulling oorlogsmonument Prins Hendrikkade

Op 27 september a.s. zal het oorlogsmonument aan de Prins Hendrikkade in Katwijk, tussen de gebouwen Parlevliet en Parledam van DSV|verzorgd leven officieel worden onthuld door burgemeester Visser van Katwijk en nabestaanden.

Tijdens de onthulling zal stil gestaan worden bij de noodlottige gebeurtenissen die hier in de Tweede Wereldoorlog hebben plaats gevonden. Ook zullen er kransen en bloemen worden gelegd bij het monument. De onthulling is een initiatief van Stichting Visserijdagen Katwijk, in samenwerking met DSV|verzorgd leven.

Bijzonder monument

Het oorlogsmonument bestaat uit een stuk muur, met daarin nog de granaatscherf van de beschietingen die hier plaatsvonden en waarbij diverse inwoners van Katwijk, waaronder een aantal jonge kinderen, gedood en gewond werden. Op de muur is een plaquette bevestigd, waarop de namen van de slachtoffers worden genoemd die hier als gevolg van de beschietingen tijdens de ze oorlogsgebeurtenis zijn omgekomen. Met het monument worden niet alleen de overledenen geëerd, maar ook zij die op een andere manier slachtoffer werden van deze tragische gebeurtenis: de gewonden, hun families en de nabestaanden, maar ook de Katwijkse gemeenschap als geheel.

 

Samenwerking

Aan de totstandkoming van het monument ging druk overleg tussen Stichting Visserijdagen Katwijk en DSV|verzorgd leven vooraf. Stichting Visserijdagen pleitte ervoor om de muur, die zoveel historische betekenis had, te behouden. DSV begreep dit en deed daarom het aanbod het stuk muur uit te zagen en tijdelijk op te slaan om het later weer terug te plaatsen. Het stuk muur was namelijk onderdeel van het zogenoemde ‘pand van Taat’, een oude scheepswerf en timmerbedrijf dat op die plek stond. Na de nieuwbouw van Parledam, het appartementencomplex voor ouderen en de renovatie van het historische pand Parlevliet aan de Prins Hendrikkade, werd dan ook de muur net daarin de granaatscherf, in de vorm van een monument, terug gegeven aan de gemeenschap door St.Visserijdagen en DSV|verzorgd leven en neergezet op de ‘oude’ plek.

 

Tragische gebeurtenis

De plaquette op de muur geeft een kort beeld van de gebeurtenissen die hier plaatsvonden in de oorlog. op 27 september 1944 beschoten Amerikaanse jachtvliegtuigen, gevlogen door Engelse piloten, schepen die in het Prins Hendrikkanaal lagen, vlakbij het Parlevlietpand. Hiermee wilden ze voorkomen dat de Duitsers deze zouden gebruiken voor transport. Daarbij werden twee kinderen en een man dood geschoten en er waren daarnaast een aantal gewonden. Over deze tragische gebeurtenis is ook meer te lezen in het persoonlijke verhaal van Dirk van Rijn, van wie de oom (Bouwe van Rijn) hier werd doodgeschoten.

Kent u of bent u nabestaande van de slachtoffers, heeft u zelf herinneringen aan deze gebeurtenis of heeft u belangstelling om bij de onthulling van het oorlogsmonument aanwezig te zijn, dan bent u hierbij van harte welkom. De onthulling zal plaatsvinden vanaf 14.30 uur aan de Prins Hendrikkade 157, naast het DSV|Parlevlietgebouw. Tijdens de onthulling zal de burgemeester een korte toespraak houden als In Memoriam, Lies van Beelen van Stichting Visserijdagen Katwijk zal een toelichting geven over het monument en Harmonie Katwijk speelt koraalmuziek. Ook zal er een minuut stilte zijn ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Na afloop kunnen kransen of bloemen bij het monument worden gelegd.

Foto’s: Dhr. van Rijn naast de plaquette. De muur met de plaquette en links de granaatscherf. Het Parlevlietgebouw met het monument ervoor.