A | A

NL Doet op Salem

Op vrijdag 21 maart was het dan zover. Er werd een middag georganiseerd voor de bewoners. Dit was een Katwijkse quiz onder het genot van een Katwijkse high tea.
De activiteitenbegeleiders Dita, Mandy en Willeke hebben veel werk gehad aan de voorbereidingen, maar hun creativiteit was duidelijk goed benut. De vrijwilligers kwamen deze keer van het ID-college te Leiden. Ze werden van harte welkom geheten en voorgesteld aan de bewoners waarna de quiz met allemaal vragen over Katwijk werd gestart.
De bewoners speelden in groepen tegen elkaar. Er konden punten verdiend worden per goed antwoord. Iedereen deed goed mee en zelfs te goed door soms het antwoord op de vraag hardop voor te zeggen. De vrijwilligers waren hard nodig om de uitvoering van het spel goed te begeleiden. De bewoners hebben naar eigen zeggen een leuke middag gehad. Twee groepen met de meeste punten kregen persoonlijk een mooie glazen pot met Katwijkse knip. De vrijwilligers werden bedankt door de bewoners en de medewerkers van Salem. Zij kregen een kleine attentie en een applaus voor hun inzet. De bewoners hadden mede dankzij de inzet van de vrijwilligers een leuke en gezellige middag gehad.