A | A

Nieuwe website DSV

De website van DSV|verzorgd leven is net vernieuwd. Deze nieuwe website werd gemaakt door DSV, in samenwerking met websitebouwer Outhands. Bij de bouw van de nieuwe website, die begin oktober werd opgeleverd en direct live ging, is rekening gehouden met leesbaarheid en gebruik van tablets en mobiele telefoons. Er is een duidelijker en helderder structuur aangebracht om het zoeken via de site te vergemakkelijken. Ook is er een vergrootfunctie toegevoegd, wat de leesbaarheid voor ouderen bevordert. Nieuwsberichten kunnen sneller en gemakkelijker gevonden worden en gedeeld en er zijn snellere koppelingen via social media aangebracht.

Heeft u vragen of opmerkingen over de website? Neem dan contact op met onze afdeling Communicatie, communicatie@dsv-verzorgdleven.nl of telefoonnummer (071) 204 90 14