A | A

Nieuwe publicatie Leesproject: Zilveren Taalcompetenties

Dit najaar is er een nieuwe publicatie uitgekomen over leesvaardigheid bij ouderen, uitgegeven door het Kohnstamm Instituut (UvA), waaraan ook DSV|verzorgd leven heeft bijgedragen: Zilveren Taalcompetenties, Ontwikkeling van innovatief taalaanbod voor oudere doelgroepen. Het boek is samengesteld naar aanleiding van pilots die de afgelopen twee jaar zijn gehouden bij zorgorganisaties voor ouderen, waaronder DSV|verzorgd leven.

DSV startte in 2017 het DSV|leesproject, als onderdeel van Zilveren Taalcompetenties, waarbij onderzoek werd gedaan naar de leesvaardigheid bij ouderen. Het project werd opgezet  in samenwerking met taaldeskundigen van Alsare. In het onlangs uitgegeven rapport wordt het leesproject met de pilots beschreven, onderzoeksresultaten worden gepresenteerd en er worden mogelijkheden aangegeven voor de ouderenzorg om cliënten concreet te helpen bij het bevorderen van de leesvaardigheid.

Ondersteuning bij lezen en digitale middelen

Uit landelijk onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de ouderen in Nederland problemen heeft met lezen. Daardoor is het voor hen lastig om bijvoorbeeld bijsluiters van medicijnen te begrijpen (wat tot gevaarlijke situaties kan leiden), of handleidingen bij producten, maar ook de krant lezen of een kleinkind voorlezen blijkt soms lastig. Daarbij komt dat de digitalisering steeds verder gaat, wat allerlei extra vaardigheden en handigheid met computers en tablets of telefoons vraagt. Bijvoorbeeld om reistijden op te zoeken, een reisje te boeken, contact te houden met de familie of foto’s door te sturen. Maar ook om simpelweg de financiële administratie te doen. Want steeds meer zaken gaan digitaal, ook in het dagelijkse leven. Voor deze ouderen waren nog geen speciale programma’s ontwikkeld om hen te helpen bij de leesvaardigheid.

Aansluiting

Er werd onderzoek gedaan naar hoe problemen bij het lezen het leven van ouderen kunnen beïnvloeden en op welke manier ouderen hierbij ondersteund kunnen worden . Het rapport geeft suggesties voor manieren om in de welzijnsactiviteiten bij de ouderenzorg aandacht te besteden aan het verbeteren van deze vaardigheden zodat ouderen weer ‘meer mee kunnen doen’. Want vaak veroorzaken de leesproblemen bij ouderen ook eenzaamheid, gebrek aan aansluiting bij anderen en activiteiten om hen heen, verwarring en soms dus zelfs situaties die ronduit gevaarlijk kunnen zijn.

Gezellige activiteiten en leeshulp op maat

Met de pilots in het kader van de Zilveren Taalcompetenties is dit programma er nu wel. Het is bovendien nu getoetst en uitgevoerd in de praktijk van de ouderenzorg, ook bij DSV. Veel ouderen die meededen aan het project bij DSV gaven aan veel meer en gemakkelijker te kunnen lezen, meer te begrijpen en beter aansluiting te krijgen bij activiteiten. Belangrijk was dat de methode maatwerk was; afgestemd op de individuele oudere, binnen de eigen woonsituatie en passend in de eigen levensfase. De hulp werd aangeboden als gezellige activiteit, en niet zozeer als leermethode. Ook dat bleek voor veel ouderen een uitkomst: zo kon een gezellige activiteit met anderen in de vertrouwde omgeving direct samengaan met op maat gesneden uitleg en hulp bij het lezen en digitale middelen. Daarmee kunnen zij zelf aan verbetering van kwaliteit van hun leven werken, samen met de taaldeskundigen van Alsare en de welzijnscoaches van de zorgorganisatie.

Meer weten? Bijgaand treft u de belangrijkste resultaten van het onderzoek overzichtelijk bij elkaar op de factsheet: Factsheet_1_zilverentaalcompetenties

U kunt het gehele rapport digitaal inzien of aanvragen via het Kohnstamm Instituut. 

 

 

Delen: