A | A

Nieuwe geestelijk verzorger DSV

DSV heeft sinds 1 september dit jaar een nieuwe geestelijk verzorger: ds I. (Iwan) de Graaf.  Kerkelijk zal ds De Graaf ingebed worden in de PKN Classis van Katwijk. De bevestigingsdienst, tevens afscheidsdienst als gemeentepredikant van Rijnsburg, zal plaatsvinden op zondag 8 oktober a.s. in de Grote Kerk in Rijnsburg.

Ds De Graaf heeft gestudeerd aan de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel en zijn theologische studie afgerond aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen. Vervolgens is hij in 2009 bevestigd als predikant in de Hervormde Gemeente Westereen en vanaf 2014 was hij verbonden aan de Hervormde gemeente in Rijnsburg. Hij volgt als geestelijk verzorger bij DSV ds Paul Zeedijk op die met emeritaat is.

DSV|verzorgd leven vindt het belangrijk, ook vanuit haar Protestants christelijke identiteit, om naast lichamelijke verzorging van de cliënten ook aandacht te geven aan geestelijke en sociale aspecten. Geestelijke verzorging maakt daar deel van uit. In de vorm van gesprekken, Bijbel lezen en leeskringen, weeksluitingen, persoonlijke begeleiding en bijzondere vieringen. Cliënten kunnen op deze zorg desgewenst een beroep doen. De nieuwe geestelijk verzorger zal dan ook vooral cliënten en ook hun familie bijstaan en daarnaast medewerkers van DSV bij hun zorg- en welzijnstaken.