A | A

Nieuw Handboek gebeden en liederen DSV

Op woensdag 14 oktober werd in Salem het eerste exemplaar van het nieuwe Handboek Gebeden en liederen uitgereikt door ds. Paul Zeedijk, geestelijk verzorger bij DSV|verzorgd leven, aan directeur-bestuurder Gerard Herbrink. Het Handboek is bedoeld als een werkboek en een gids die als hulp voor de medewerkers kan dienen op de diverse woongroepen bij de locaties van DSV, Vlietstede, Salem, Duinrand en Rustoord.Het Handboek werd uitgereikt op een van de woongroepen van Salem, in aanwezigheid van de bewoners. Sommigen wilden het direct al inkijken en herkenden met veel plezier de bekende gedichten en liederen.

Dominee Zeedijk legde hen uit dat het Handboek voor de verzorgenden en de verpleegkundigen op de woongroepen van DSV een goede hulp kan zijn. Zangbundels zijn er genoeg, in allerlei soorten en uitgaven, zo benadrukte hij. Maar dit nieuwe Handboek is meer bedoeld als een handzame gids voor de medewerkers. “Voor onze bewoners is het namelijk heel belangrijk als zij de hen bekende liederen kunnen zingen en gebeden zeggen of gedichten of Bijbelteksten voorgelezen kunnen krijgen door de verzorging. Dat merk ik elke dag weer. Het geeft hen troost en zekerheid. De dagindeling speelt daarbij ook een grote rol. De bewoners eten de maaltijden met elkaar in huiselijke sfeer in de huiskamer. Vooraf wordt in gebed om een zegen voor het eten gevraagd en na het eten wordt er een stukje uit de Bijbel gelezen, en daarna gedankt. Zo is er voedsel voor het lichaam én geestelijk voedsel voor ons hart”.

Bekend en vertrouwd
Volgens Dominee Zeedijk zijn de Bijbelteksten, liederen en gebeden voor bijna alle bewoners op de woongroepen bekend en vertrouwd. Maar dat zijn ze niet altijd voor alle DSV-medewerkers, vooral van de jongere generaties die in de verzorging en verpleging werken, zo geeft hij aan. Het Handboek is dan ook vooral bestemd voor hen en voor de medewerkers in de thuiszorg van DSV. Het heeft een register, geeft een overzicht van toepasselijke teksten, liederen en gebeden voor diverse gelegenheden en momenten in het jaar. En het is laagdrempelig en beknopt, zodat het voor elke medewerker gemakkelijk is om er snel iets in op te zoeken en erin thuis te raken. “Het Handboek is voor de medewerkers een handreiking in de zorg, ter ondersteuning. Want als verzorgende in de woongroep heb je daarin ook een taak bij DSV en dat wordt heel erg gewaardeerd door de bewoners”.