A | A

Nieuw: DSV|Leesproject speciaal voor ouderen

DSV|verzorgd leven heeft een nieuw, laagdrempelig project, om ouderen te helpen met lezen: het DSV|Leesproject. Veel ouderen hebben namelijk moeite met lezen. Er kunnen zo gevaarlijke situaties ontstaan, of ouderen voelen zich ‘buiten spel’ gezet. DSV is daarom dit nieuwe, laagdrempelige initiatief gestart, speciaal voor ouderen, om hen te helpen bij leesvaardigheid en computergebruik.

Heeft u als oudere moeite met lezen, zoals bijsluiters van medicijnen, een handleiding, iets opzoeken in een gids, puzzelen of de krant lezen? U bent de enige niet! Bovendien gaat steeds meer via de computer, zoals rekeningen betalen. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf 55 plussers hier hinder van ondervindt in het dagelijks leven. Er kunnen zo gevaarlijke situaties ontstaan of zij kunnen niet meer deelnemen aan allerlei activiteiten omdat zij geen toegang hebben tot allerlei informatie. Daardoor voelen ouderen zich vaak ook eenzaam. Denk bijvoorbeeld aan het boeken van een uitje, voorlezen aan de kleinkinderen, tijden van openbaar vervoer opzoeken, prijzen vergelijken of ingrediënten van een voedingsmiddel checken.

Over het Leesproject: weer meedoen

DSV is één van de organisaties die hiervoor is uitgekozen in het kader van ‘Zilveren Taalcompetenties’ in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het doel van dit project is om ‘laaggeletterdheid’ ofwel taalproblemen (lezen, schrijven, maar ook digitale vaardigheden in het verlengde daarvan) onder ouderen te verminderen.

Deze problematiek zal in de toekomst alleen nog maar toenemen vanwege de vergrijzing en doordat veel ouderen steeds langer thuis blijven wonen en voor zichzelf zorgen. Het project dat DSV biedt in samenwerking met de taaldeskundigen is een laagdrempelige, gemakkelijk toegankelijke aanpak van de leesvaardigheid.

Individueel, gratis en in eigen tempo

Het bijzondere van het DSV|leesproject is dat de begeleiding individueel aan de oudere wordt aangeboden, speciaal aangepast op hun specifieke leerbehoefte en binnen de eigen leefsituatie. De hulp is daardoor afgestemd op het eigen tempo. Er zullen twee rondes met specifiek op ouderen gerichte lees- en taalcursussen bij DSV in de gemeenten Lisse en Katwijk worden aangeboden, zowel voor cliënten van Zorg Thuis als voor bewoners van de woonzorgcentra. Ook andere belangstellende ouderen uit de buurt zijn van harte welkom. Binnen het project kan DSV 25 ouderen een gratis taalcursus aanbieden in de periode van augustus 2017 tot en met december 2017. Na een tussentijdse evaluatie krijgen 25 andere ouderen de gelegenheid om de cursus te volgen van januari 2018 tot en met mei 2018. Deze cursussen zijn op maat gemaakt d.m.v. een persoonlijke intake en worden individueel aangeboden door professionals van taalcursusaanbieder Alsare.

Voorlichtingsbijeenkomsten en meer informatie

Voordat de eerste fase van het project van start gaat, zal eerst gepolst worden wat de belangstelling is onder de cliënten bij DSV en zullen de leerbehoeften in kaart gebracht worden. DSV organiseert daarvoor op de verschillende locaties voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen en hun naasten. Dit zijn gezellige bijeenkomsten waar het project wordt toegelicht, vragen gesteld kunnen worden en ook leuke taalspelletjes met elkaar gedaan kunnen worden. De eerste bijeenkomst (Vlietstede) heeft inmiddels al plaats gevonden.

Inmiddels hebben al enkele enthousiaste vrijwilligers zich aangemeld voor het project. De vrijwilligers zullen binnenkort aan de hand van een lijst met vragen in persoonlijke interviews met ouderen de behoeften aan hulp bij het lezen bij hen doornemen. Zo kan de cursus zo goed mogelijk afgestemd worden op de eigen behoefte en de persoonlijke situatie van de oudere.

Wilt u ook nog meehelpen als vrijwilliger bij het Leesproject? Laat het ons weten.

Voor meer informatie over het project kunt u ook terecht bij Marieke Zebregs of Arjan Spaans. (071) 204 93 00.

Hierbij de data van de voorlichtingsbijeenkomsten op de diverse DSV locaties: (de bijeenkomsten duren ongeveer anderhalf uur)

DSV|Salem:        16 februari vanaf 11.00 uur

DSV|Vlietstede:  7 februari vanaf 14.45 uur

DSV|Duinrand: 28 februari vanaf 14.30 uur

DSV|Rustoord: 27 februari vanaf 14.30 uur

Voor meer informatie over de voorlichtingsbijeenkomsten op de locaties zelf kunt u ook terecht bij de gastvrouw van de locaties.

 

 

 

    

 

 

Delen: