A | A
Samen tuinieren

Maatschappelijke projecten bij DSV

DSV|verzorgd leven werkt mee aan diverse maatschappelijke projecten, samen andere partijen, zowel lokaal, als regionaal. DSV doet dit omdat zij zich bewust is van haar maatschappelijke rol als ouderenzorgorganisatie in de samenleving. DSV werkt graag mee aan projecten die de gemeenschapsvorming en het welzijn van ouderen bevorderen. Sociale relaties en contacten zijn essentiële onderdelen in het dagelijks leven en spelen een belangrijke rol in hoe mensen kwaliteit van leven beleven. Naarmate men ouder wordt, naasten verliest, of de eigen vertrouwde omgeving moet verlaten, worden de speciale relaties des te belangrijker. DSV wil daarom bijdragen aan het bevorderen van dit soort sociale netwerken rond ouderen, zodat ouderen echt actief deel kunnen zijn en blijven van de samenleving als geheel. Ook zoekt DSV verbinding met andere maatschappelijke partijen, waar dat kan en past. Hierbij zijn de visie en de missie van DSV uitgangspunt,  zoals kleinschaligheid, persoonlijke en menselijke benadering en buurtgerichte aanpak. Ook de Protestants Christelijke identiteit van DSV draagt hieraan bij, met als uitgangspunt belangrijke waarden zoals omzien naar elkaar, barmhartigheid, kwetsbaren in de samenleving helpen en respect voor elkaar hebben.

Enkele voorbeelden van dergelijke maatschappelijke projecten en – samenwerking bij DSV zijn:

Samenwerking met HOE Katwijk: hulp aan arme ouderen in Roemenië

Bij de verhuizingen van de DSV locaties zijn diverse zaken die niet meer konden worden gebruikt, zoals kasten,bedden en andere kleinmeubelen, maar ook de oude keuken van Duinrand, (zie ook het nieuwsbericht hierover) aangeboden aan Stichting Hoe Katwijk (Hulp Oost Europa). Deze zijn door Stichting Hoe en het bedrijf Netrom, dat hier een vestiging heeft, naar Roemenië gebracht om te gebruiken voor diverse zorginstellingen voor ouderen daar. Meer weten? Kijk op de site van Stichting Hoe Katwijk.

Rolstoelbus van de Vrienden van Rustoord

Van de stichting Vrienden van Rustoord heeft DSV een ruime rolstoelbus gekregen (zie ook het nieuwsbericht hierover), die momenteel veel wordt ingezet voor activiteiten van bewoners van Rustoord en van andere locaties van DSV. De bus is ook inzetbaar voor externe groepen ouderen die er graag gebruik van willen maken. Meer informatie via DSV|Rustoord: 071- 20 490 00

Statushoudersproject

In woonzorgcentrum Salem zijn sinds 2015 enkele statushouders, jonge vluchtelingen met een verblijfsvergunning, ondergebracht in leegstaande kamers en opgeleid voor een baan in de ouderenzorg. Door werken, wonen en leren te combineren kunnen zij gemakkelijker integreren in de maatschappij en direct een bijdrage leveren aan die maatschappij. De studenten worden begeleid door Nederlandse buddy’s, die hen wegwijs maken in Katwijk en de Nederlandse taal en gebruiken. Het project heeft veel (pers)aandacht gekregen, onder andere in het NOS journaal, op RTL en in NCRV/KRO’s Kruispunt en ook de Koning heeft het project bezocht en sprak met de jongeren en de buddy’s. Meer informatie over dit project treft u o.a. hier aan.

DSV|Leesproject

DSV heeft gewerkt met een laagdrempelig project om ouderen te helpen met lezen. Veel ouderen hebben namelijk moeite met lezen, zoals bijsluiters van medicijnen, verpakkingen, of digitale informatie opzoeken. Er kunnen zo gevaarlijke situaties ontstaan of ouderen voelen zich buiten spel gezet omdat ze niet meer aan allerlei activiteiten kunnen deelnemen. Ouderen konden daarbij gratis, individueel, in eigen tempo en in de eigen leefsituatie hulp van taaldeskundigen krijgen via dit project van DSV. Meer informatie over het project leest u hier.

Samenwerking met het Raamwerk en Binders

DSV werkt op de locaties samen met Het Raamwerk en biedt daarmee mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking de mogelijkheid om begeleide dagactiviteiten uit te voeren. Zo kunnen zij op een zinvolle wijze deelnemen aan de maatschappij. Meer informatie hierover leest u hier. Ook met Binders heeft DSV een dergelijke samenwerking; in het ontmoetingscentrum voor ouderen met buurtfunctie van DSV ‘De Reedery’ in Katwijk zijn medewerkers van Binders onder begeleiding betrokken bij ondersteunend werk in de bediening.

Delen: