A | A
Samen tuinieren

Maatschappelijke projecten bij DSV

DSV|verzorgd leven werkt mee aan diverse maatschappelijke projecten, samen andere partijen. Zowel lokaal, als regionaal. DSV doet dit omdat zij zich bewust is van haar maatschappelijke rol als ouderenzorgorganisatie in de samenleving. DSV werkt graag mee aan projecten die de gemeenschapsvorming en het welzijn van ouderen bevorderen. Sociale relaties en contacten zijn essentiële onderdelen in het dagelijks leven en spelen een belangrijke rol in hoe mensen kwaliteit van leven beleven. Naarmate iemand ouder wordt, naasten verliest, of de eigen vertrouwde omgeving moet verlaten, worden de speciale relaties des te belangrijker. DSV wil bijdragen aan het bevorderen van dit soort sociale netwerken rond ouderen, zodat ouderen echt actief deel kunnen zijn en blijven van de samenleving als geheel. Ook zoekt DSV verbinding met andere maatschappelijke partijen, waar dat kan en past. Hierbij zijn de visie en de missie van DSV uitgangspunt, zoals kleinschaligheid, persoonlijke en menselijke benadering en buurtgerichte aanpak. Ook de Protestants Christelijke identiteit van DSV draagt hieraan bij, met als uitgangspunt belangrijke waarden zoals omzien naar elkaar, naastenliefde, barmhartigheid, kwetsbaren in de samenleving helpen en respect voor elkaar hebben.

Enkele voorbeelden van dergelijke maatschappelijke projecten en – samenwerking bij DSV zijn:

Samenwerking met het Raamwerk en Gemiva

DSV werkt op de locaties samen met Het Raamwerk en biedt daarmee mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking de mogelijkheid om begeleide dagactiviteiten uit te voeren. Zo kunnen zij op een zinvolle wijze deelnemen aan de maatschappij. Meer informatie hierover leest u hier. Ook met Gemiva heeft DSV een dergelijke samenwerking, zoals in Rustoord in Lisse.

Samenwerking met HOE Katwijk: hulp aan arme ouderen in Roemenië

Bij de verhuizingen van de DSV locaties zijn diverse zaken die DSV niet meer konden gebruiken, zoals kasten, bedden en andere kleinmeubelen, maar ook de oude keuken van Duinrand, aangeboden aan Stichting Hoe Katwijk (Hulp Oost Europa). Deze zijn naar Roemenië gebracht om te gebruiken voor diverse zorginstellingen voor ouderen daar. Meer weten? Kijk op de site van Stichting Hoe Katwijk.

Rolstoelbus van de Vrienden van Rustoord

Van de stichting Vrienden van Rustoord heeft DSV een ruime rolstoelbus gekregen die veel wordt ingezet voor activiteiten van bewoners van Rustoord en van andere locaties van DSV. De bus is ook inzetbaar voor externe groepen ouderen die er graag gebruik van willen maken. Meer informatie via DSV|Rustoord: 071- 20 490 00

Statushoudersproject

In woonzorgcentrum Salem woonde tijdelijk een kleine groep statushouders, jonge vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zij woonden in leegstaande kamers en zijn bij DSV opgeleid voor een baan in de ouderenzorg. Door werken, wonen en leren te combineren konden zij gemakkelijker integreren in de maatschappij en direct een bijdrage leveren aan die maatschappij. Zij leerden allemaal de Nederlandse taal. Een deel van hen haalde ook met succes het zorgdiploma, dat persoonlijk werd uitgereikt door de Minister van Onderwijs aan vijf van de studenten. Zij werken nu inderdaad in de zorg, bij DSV en op andere plekken.

Delen: