A | A

Maatregelen voor een duurzaam sterke organisatie

Eerder is gemeld dat de financiële situatie bij DSV|verzorgd leven extra aandacht vraagt. DSV komt – na een grondige analyse van de financiële situatie – met een pakket aan bezuinigingsmaatregelen. Op die manier wordt de positie van DSV ook voor de toekomst op een duurzame manier versterkt. Deze ingreep is nodig vanwege de tekorten die DSV lijdt.

“De hoogwaardige kwaliteit van zorg en de continuïteit van de zorg zijn  uitgangspunt”, laat waarnemend bestuurder Hennie Kenkhuis weten. DSV heeft de maatregelen in nauw overleg met de gemeenten Katwijk en Lisse (deze gemeenten staan garant) en het zorgkantoor Zorg en Zekerheid opgesteld. Kenkhuis: “Het pakket bevat ingrepen die zullen leiden tot een meer efficiënte inrichting van de zorg- en dienstverlening van DSV. Uitgangspunt is dat het zorgproces, de ‘handen aan het bed’, niet wordt geraakt en dat de kwaliteit en de continuïteit van de zorg worden gewaarborgd.”

Organisatiebreed ingrijpen

 “Het pakket van maatregelen wordt evenredig over de verschillende locaties, diensten en functies gespreid, waarbij het zorgpersoneel wordt ontzien”, legt Kenkhuis uit. “Dit gebeurt aan de hand van meetbare en voor de branche redelijke uitgangspunten. Vanzelfsprekend worden ook overhead en management meegenomen. DSV probeert verder de bezuiniging zoveel mogelijk te bereiken door natuurlijk verloop, beëindiging van tijdelijke contracten en vermindering van extra-inzet. Als dat niet voldoende is, kunnen ook gedwongen ontslagen niet worden voorkomen. Voor de situaties waarin dit noodzakelijk is, kan worden teruggevallen op een goed sociaal plan.”

Duurzaam versterkend

Andere maatregelen die DSV treft zijn onder meer het terugbrengen van materiële kosten (automatisering, onderhoud) en kosten van extra dienstverlening waar minder opbrengst tegenover staat. Bij de ingrepen wordt steeds afgewogen of deze een duurzaam versterkend effect hebben op de organisatie.