A | A

Maatregelen preventie Coronavirus

Algemene maatregelen in verband met preventie Coronavirus:

DSV|verzorgd leven hanteert net als alle andere zorgorganisatie algemene maatregelen ter preventie van het Coronavirus. 

Omdat de medewerkers van DSV|verzorgd leven gewend zijn zorg te bieden aan kwetsbare ouderen, ook onder gebruikelijke omstandigheden,  worden altijd de nodige voorzorgsmaatregelen en hygiëne vereisten in acht genomen ter preventie van (griep) virussen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de zorgprotocollen waarmee DSV werkt. Deze voorzorgsmaatregelen worden extra aangescherpt in deze periode.

Als de situatie daarvoor landelijk aanleiding is, zullen de maatregelen verder verscherpt worden, niet alleen naar cliënten  en (zorg)medewerkers maar ook naar bezoekers, volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM en GGD en de brancheorganisaties. Hiervoor worden de landelijke ontwikkelingen op de voet gevolgd.

Actuele situatie:

De actuele situatie nu is dat we geen besmettingen hebben noch enig vermoeden hebben dat één van onze cliënten of medewerkers besmet is. Daarom ligtt nu de nadruk op preventie. We houden het nieuws nauwlettend in de gaten en nemen op basis daarvan mogelijke nadere actie.

Voor nu heeft DSV tot het volgende besloten:

1.Preventie:

Handwasprotocollen worden gecontroleerd en indien nodig aangescherpt en met hernieuwde aandacht onder de medewerkers gebracht. Er vindt extra voorlichting plaats over hygiëne maatregelen.

2.Verzwaarde meldingsplicht:

Alle medewerkers en vrijwilligers moeten als ze klachten ervaren dit bespreken met hun leidinggevende voor ze naar een locatie komen. Indien zich er klachten  manifesteren op een locatie, moet dit direct gemeld worden aan de leidinggevende.

3.Klaar voor verdere stappen:

Voor geval van een zodanige wijziging in de situatie dat nader ingrijpen noodzakelijk is,

worden er samen met de zorgpartners verschillende scenario’s uitgewerkt om nader in te kunnen grijpen.

4.Screening bij eventuele opname

Alle cliënten die worden opgenomen bij DSV worden bij opname zoals gebruikelijk  gescreend op eventuele verdenking op koorts- of griepverschijnselen. Bij een eventueel vermoeden van griep of een virus wordt direct de arts gebeld en worden de landelijk daarvoor afgesproken maatregelen in gang gezet.

Voor meer informatie:

Heeft u nog vragen over de voorkoming van het virus ten aanzien van één van de DSV locaties? Neem dan contact op met de (locatie)manager van deze locatie.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de volgende (landelijke) sites:

 RIVM:  https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.

GGD:  https://www.ggdhm.nl/nieuws/item/nieuws/meest-gestelde-vragen-over-het-coronavirus