A | A

Maatregelen preventie Corona verder aangescherpt

In verband met de actuele situatie rondom de preventie van het Coronavirus, volgt DSV  de richtlijnen van het RIVM en Actiz en zijn er een aantal extra maatregelen genomen, aanvullend op de eerder genomen maatregelen:

 • Bijeenkomsten waarbij externen zijn betrokken worden geannuleerd  (externe bezoekers, kooruitvoeringen e.d. )
 • Vergaderingen met externen worden geannuleerd of telefonisch gehouden
 • Verjaardagsvieringen  van cliënten  met gasten  van buitenaf mogen uitsluitend in het eigen appartement plaatsvinden.
 • Alle sociale groepsactiviteiten met eigen personeel zoals PV avonden,  jubilarisviering etc worden opgeschort.
 • Alle activiteiten rondom NL Doet zijn geannuleerd.
 • De maaltijdvoorziening voor cliënten van buitenaf op de steunpunten en op de locaties en wordt tot nader order gestopt. Er is wel de mogelijkheid om een maaltijd te bestellen. Wij informeren u hier graag verder over, daarover kunt u telefonisch contact opnemen met de locaties en de steunpunten.
 • Maatschappelijke stages worden tot nader order gestopt.
 • De geplande spiegelbijeenkomst in het kader van Radicale Vernieuwing Waardevol Onderwijs gaan niet door.
 • Alle medewerkers  in ondersteunende functies verplaatsen zich alleen in dringende gevallen naar  andere locaties.
 • Er zal nog scherper worden toegezien op de hygiënevoorschriften voor bezoekers.
 • De Weeksluitingen op de locaties gaan tot nader bericht niet door.

Wij dank u bij voorbaat voor uw begrip.

Zodra de situatie daarvoor aanleiding geeft, zullen we maatregelen aanpassen op de actualiteit. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte. Heeft u nog vragen, over de maatregelen stel deze gerust bij de leidinggevende op de locaties.

Delen: