A | A

Maatregelen Corona DSV actuele stand van zaken

Hierbij treft u informatie aan over de coronamaatregelen die DSV neemt in lijn met de richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio Hollands Midden, om het virus zoveel mogelijk terug te dringen op onze locaties.

Er is ook in 2021 vanwege de coronamaatregelen een verscherpte bezoekregeling van kracht. Meer informatie hierover treft u aan in onze vraag en antwoordlijst.

GA DIRECT NAAR DE VRAAG EN ANTWOORDLIJST klik hier

Helaas zijn wij door het opnieuw hevig opvlammen van het coronavirus in heel Nederland genoodzaakt om na eerdere versoepeling weer verscherpte maatregelen te nemen ten aanzien van het bezoeken van onze locaties, om onze cliënten, hun naasten en onze medewerkers en vrijwilligers zo goed mogelijk te kunnen beschermen. Het aantal bezoeken wordt beperkt tot 1 bezoek per dag van maximaal 2 personen, en bezoekers zijn dan dagelijks welkom binnen bepaalde tijden (tussen 15.00 en 20.00 uur). Ook zijn bezoekers daarnaast welkom op de zaterdag en zondag van 10.30 tot 12.00 uur.

Voor iedere dag geldt dat maximaal 2 bezoekers per dag per bewoner/echtpaar worden toegelaten, inclusief kinderen. In lijn met de landelijke verscherping van maatregelen kunnen wij daar niet van afwijken. Kerstdiners en -activiteiten worden als altijd, maar op kleine schaal op onze locaties georganiseerd voor onze bewoners.

Ook zijn wij genoodzaakt onze restaurantvoorzieningen en activiteiten in groepen voor bezoek van buitenaf te sluiten. Meer informatie leest u in de vragen- en antwoordenlijst. (zie link bovenaan). Bij ouderenontmoetingscentrum DSV|De Reedery in Katwijk kunt u wel maaltijden bestellen en deze warm of koud ophalen. 

De coronacrisis heeft een grote impact  op het leven van de cliënten, hun naasten en onze medewerkers en vrijwilligers. Uiteraard proberen wij ook onder deze omstandigheden en steeds in nauw overleg met onze lokale en centrale cliëntenraden zoveel mogelijk in het werk te stellen om, zoals u dat van ons gewend bent, naast goede zorg, ook een liefdevolle en warme omgeving voor de ouderen te blijven bieden.

Wij willen u dringend verzoeken verder als bezoeker goed rekening te blijven houden met de afgesproken (hygiëne)maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Wij blijven u op de hoogte houden van eventuele verdere ontwikkelingen. Heeft u zelf suggesties, laat het ons weten via de locatiemanagers of teamleiders.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip. Juist in deze tijd moeten wij met elkaar en in gezamenlijkheid verantwoordelijkheid nemen in het bestrijden van het virus.  Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat corona zo veel mogelijk wordt teruggedrongen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u hiervoor terecht bij uw vaste contactpersoon bij DSV.