A | A

Maatregelen Corona DSV actuele stand van zaken

Maatregelen Corona DSV actuele stand van zaken

Hierbij treft u informatie aan over de maatregelen die DSV neemt tegen corona. Deze maatregelen zijn in lijn met de richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio Hollands Midden, om het virus zoveel mogelijk terug te dringen op onze locaties.

Er is ook in 2021 vanwege de coronamaatregelen een verscherpte bezoekregeling van kracht. Meer informatie hierover treft u aan in onze vraag en antwoordlijst.

GA DIRECT NAAR DE VRAAG EN ANTWOORDLIJST klik hier

Het aantal landelijke coronabesmettingen gaat weer omhoog, ondanks de vaccinaties die nu van start zijn gegaan. Gelukkig blijkt het positieve effect van de vaccinaties bij DSV al goed zichtbaar. Met de stijgende landelijke aantallen besmettingen blijft voorzichtigheid en het goed naleven van de maatregelen van groot belang. In verband met de zeer besmettelijke Engelse variant van het virus treft de overheid bezoekmaatregelen. Ook DSV heeft de bezoekregeling aangescherpt, in lijn met het landelijke beleid. Wij willen er natuurlijk alles aan doen om de kwetsbare ouderen in onze locaties, de medewerkers en vrijwilligers zo goed mogelijk te beschermen tegen het virus. Zodra landelijk de regeling kan worden versoepeld, zal ook DSV de regeling in lijn met het landelijke beleid versoepelen.

Bezoekregeling

Het aantal bezoeken was beperkt tot 1 bezoek per dag van 1 bezoeker. Doordat de bewoners op de DSV-woonzorglocaties inmiddels hun tweede vaccinatie hebben ontvangen kan de bezoekregeling op de DSV locaties per zaterdag 3 april worden verruimd naar 2 personen per bezoek. Er zijn dus maximaal 2 bezoekers per dag welkom. De bezoekers zijn dan dagelijks welkom binnen bepaalde tijden (tussen 15.00 en 20.00 uur). Ook is het bezoek daarnaast welkom op zaterdag en zondag van 10.30 tot 12.00 uur. Feestdagen gelden als een zondag.

Hoewel de meesten van onze bewoners zijn gevaccineerd, blijft voorzichtigheid en het strikt naleven van alle corona-maatregelen van groot belang. Ondanks vaccinatie kan het virus nog wel worden overgedragen en ook tot ziekte leiden. Binnen onze woonzorgcentra zijn bovendien veel anderen (nog)niet gevaccineerd, zoals vrijwilligers en werknemers en andere bezoekers. Bij voorbaat dank voor uw medewerking en begrip hiervoor.

Onze restaurantvoorzieningen en activiteiten in groepen zijn nog steeds voor bezoek van buitenaf gesloten. Activiteiten met de bewoners binnen onze woonzorgcentra gaan, zoveel mogelijk, in kleine groepen door. Meer informatie leest u in de vragen- en antwoordenlijst. (zie link bovenaan). Bij ouderenontmoetingscentrum DSV|De Reedery in Katwijk kunt u wel als bezoeker van buitenaf telefonisch maaltijden bestellen en deze warm of koud ophalen. 

De coronacrisis heeft een grote impact  op het leven van iedereen. Ook van onze cliënten, hun naasten en onze medewerkers en vrijwilligers. In nauw overleg met onze cliëntenraden doen wij zoveel mogelijk om naast goede zorg, ook een liefdevolle en warme omgeving voor de ouderen te bieden. Zoals u dat van ons gewend bent.

Wij willen u dringend verzoeken verder als bezoeker goed rekening te blijven houden met de afgesproken (hygiëne)maatregelen tegen de verspreiding van het virus.

Wij blijven u op de hoogte houden van eventuele verdere ontwikkelingen. Heeft u zelf suggesties, laat het ons weten via de teammanagers.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip. Juist in deze tijd moeten wij met elkaar en voor elkaar onze verantwoordelijkheid nemen in het bestrijden van het virus.  Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat corona zo veel mogelijk wordt teruggedrongen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u hiervoor terecht bij uw vaste contactpersoon bij DSV.