A | A

Maatregelen Corona DSV actuele stand van zaken

Eerder informeerden wij u over de maatregelen die DSV|verzorgd leven neemt volgens de richtlijnen van het RIVM i.v.m. de bestrijding van het Coronavirus.

GA DIRECT NAAR DE VRAAG EN ANTWOORDLIJST klik hier

Op 19 maart 2020 werd bekend gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid en het RIVM dat woonzorgcentra in heel Nederland geen bezoekers meer mochten ontvangen. Deze ingrijpende maatregel werd genomen om de meest kwetsbaren in onze samenleving en de zorgmedewerkers die voor hen zorgen zo goed mogelijk te beschermen.

Dit betekende dat vanaf dat moment alle woonzorgcentra in Nederland genoodzaakt waren hun deuren te sluiten voor alle bezoekers. Ook DSV heeft deze maatregel per direct overgenomen in lijn met het landelijke beleid. 

Vanaf 25 mei werd er landelijk een versoepeling van de bezoekregeling afgekondigd en op 25 juni jl een verdergaande versoepeling, die ingaat per 1 juli. Meer hierover leest u in de vragen- en antwoordenlijst van DSV.

De beperking van het bezoek en de coronacrisis zelf heeft een grote impact (gehad) op het leven van de cliënten en hun naasten. Uiteraard hebben wij ook onder die omstandigheden en steeds in nauw overleg met onze lokale en centrale cliëntenraden geprobeerd zoveel mogelijk in het werk te stellen om, zoals u dat van ons gewend bent, naast goede zorg, ook een liefdevolle en warme omgeving voor de ouderen te blijven bieden.

Ook hebben wij ons met elkaar ervoor ingespannen om ervoor zorgen dat naasten op andere manieren goed contact konden blijven houden met onze cliënten, met de middelen die wij daarvoor beschikbaar hebben, zoals beeldbellen en bezoek achter glas. Uiteraard zijn wij allen zeer verheugd over de verdere versoepeling per 1 juli a.s. van de maatregelen, zodat dit niet meer nodig is.

Wij blijven u op de hoogte houden van eventuele verdere ontwikkelingen. Op deze website delen wij steeds de laatste actuele informatie in verband met de maatregelen tegen het Coronavirus bij DSV. U treft hier een aantal veel gestelde vragen en antwoorden aan. Heeft u zelf suggesties, laat het ons weten via de locatiemanagers of teamleiders.

Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip. Ook met de verdere versoepeling van de maatregelen per 1 juli blijft alertheid van onze én uw kant noodzakelijk. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat corona zo min mogelijk de kans krijgt terug te komen of zich te verspreiden.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u hiervoor terecht bij uw vaste contactpersoon bij DSV.