A | A

Leerzame middag voor de mantelzorgers van DSV

Op 18 maart jl. organiseerde DSV|verzorgd leven met groot succes een middag voor de mantelzorgers op woonzorgcentrum Salem in Katwijk. Het thema van deze dag was ‘De veranderende rol van de mantelzorger’.

Ruim 60 mantelzorgers bezochten deze informatieve middag. Eric Bartels, locatiemanager Duinrand, opende de middag, waarna Annabel Gerritsen, de mantelzorgconsulent bij Welzijnskwartier Katwijk, een inleiding hield. Daarin benadrukte zij het belang van mantelzorgers in de zorg- en dienstverlening en sprak haar waardering voor hen uit. De middag was opgebouwd uit een informatief gedeelte en presentaties waarin de veranderende rol van onze mantelzorgers in het heden en de toekomst werd benadrukt. Ook werd er een korte filmimpressie over mantelzorg bij Kleinschalig Wonen getoond. Om vanuit DSV een symbolische waardering uit te spreken naar de mantelzorgers werd er een dinerbon verloot. Daarnaast ontving iedereen een presentje bij vertrek. “De dag was voor mij heel positief en informatief”, zei een van de deelnemers. De andere deelnemers sloten zich hierbij aan.