A | A

Landelijke Mantelzorgdag: ook bij DSV

Op dinsdag 10 november was het Landelijke Mantelzorgdag. Deze dag is bedoeld als een erkenning voor mantelzorgers, die hun belangrijke werk voor anderen vaak op de achtergrond doen. Zij worden op deze dag nu eens in het zonnetje gezet. Ook bij DSV|verzorgd leven werden er op die dag op de diverse locaties activiteiten speciaal voor mantelzorgers georganiseerd.
Op zaterdag 7 november heeft DSV ook deelgenomen met een informatiekraam aan de (Mantel)zorgmarkt in Katwijk. Hier konden belangstellenden vragen stellen over mantelzorg voor hun naasten, welke diensten DSV hiervoor levert en hoe deze zorg kan worden aangevraagd.

En bij DSV|Duinrand en DSV|Vlietstede werden er gezellige ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd, speciaal voor de mantelzorgers op 10 november. Zij genoten met elkaar van een verzorgde stamppotmaaltijd, keken samen naar een film over mantelzorgers en er was gelegenheid om met elkaar en de verzorging van DSV van gedachten te wisselen over de zorg voor naasten.

Bespreekbaar maken en ervaringen uitwisselen
Door de veranderingen in de zorg is het beroep dat op mantelzorgers gedaan wordt door de maatschappij groter geworden. Dit kan bepaalde spanningen met zich meebrengen. Vaak moet er opnieuw gezocht worden naar een balans in het leven om werken, zorg en andere activiteiten goed te kunnen blijven combineren. Soms is het dan lastig om met anderen hierover te kunnen praten of problemen te delen. Op deze avonden konden zij met anderen in dezelfde situatie hierover open praten, elkaar tips geven en ervaringen uitwisselen. Tijdens de bijeenkomsten stond verder centraal hoe zorg en mantelzorg gecombineerd kunnen worden en elkaar kunnen aanvullen. De gesprekken werden gevoerd aan de hand van een aantal herkenbare thema’s. Ook konden de mantelzorgers hier terecht met hun vragen. DSV heeft speciaal voor mantelzorgers diensten ontwikkeld om hen bij te staan in hun zorgtaak, zoals de mantelzorgservice. Zo kunnen de mantelzorgers bijvoorbeeld even een periode ‘vrij’ nemen en bijkomen, in de wetenschap dat er in de tussentijd goed voor hun naaste wordt gezorgd.

Ook op Mantelzorgdag, 10 november, werd in DSV|Rustoord officieel de nieuwe rolstoelbus uitgereikt, door de Vrienden van Rustoord. Door dit cadeau van deze Stichting is het mogelijk om voor ouderen gezellige uitjes in de omgeving mogelijk te maken.

Op 2 december a.s. is er vervolgens in DSV|Salem nog een speciale Familieavond georganiseerd rond het thema ‘omgaan met iemand met dementie’. Familieleden van bewoners van groepswonen zijn hier van harte welkom om met elkaar van gedachten te wisselen over dit onderwerp, dat vaak ook moeilijk bespreekbaar is. Natuurlijk kunnen mensen hier tevens met hun vragen terecht. Er wordt gezorgd voor soep en broodjes. Opgeven kan via lbrouwer@dsv-verzorgdleven.nl of 071-4092930.