A | A
Samen tuinieren

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Sinds begin 2017 is het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ uitgebracht door het Zorginstituut Nederland, in opdracht van het ministerie van VWS. Dit kwaliteitskader is richtinggevend voor alle ouderenzorgorganisaties. Onder de noemer ‘Samen leren en verbeteren’ beoogt het Kwaliteitskader om samen met de inbreng van verpleegkundigen en verzorgenden de kwaliteit en veiligheid van verpleeghuiszorg te verbeteren. Uitgangspunten van het Kwaliteitskader: de mens centraal, nadruk op leren en verbeteren, het versterken van vertrouwen en minder bureaucratie. Het Kwaliteitskader is voor organisaties een kompas, dat hen helpt bij het realiseren van goede zorg.

Eén element in het Kwaliteitskader is dat organisaties al hun (beleids)plannen rond kwaliteit en cliëntveiligheid (met ingang van 2018) jaarlijks moeten bundelen in een kwaliteitsjaarplan, en het jaar daarop dan rapporteren in een kwaliteitsjaarverslag.

De recente Kwaliteitsjaarplannen en -verslagen aan treft u hier aan.

Daarnaast treft u op de speciale Kwaliteitsvensters op deze website de informatie per onderdeel van ons kwaliteitsbeleid kort en overzichtelijk samengevat bij elkaar. Hier kunt u antwoorden vinden op vragen als: hoe meet en bewaakt DSV de kwaliteit, wat doet DSV aan samenwerking met andere organisaties? En: hoe beoordelen cliënten de zorg en dienstverlening van DSV?