A | A

Kwaliteit gemeten van DSV als leerplek voor leerlingen/stagiaires 28-02-20

Uit onderzoek van Calibris blijkt dat DSV hoog scoort. Calibris is het kenniscentrum voor leren in de Praktijk in zorg, welzijn en sport. Ze hebben onlangs een onderzoek gedaan naar de aantoonbare kwaliteit van de begeleiding van leerlingen en stagiaires in verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen. De Beroepspraktijk Vorming (BPV) die leerlingen en stagiaires bij DSV krijgen is als volgt beoordeeld.

BPV beleid DSV 9,2 (branche 8,8)
Organiseren BPV DSV 8,9 (branche 9,2)
Werving en Selectie DSV 10,0 (branche 9,1)
Begeleiding op de BPV-plaats DSV 9,6 (branche 9,5)
Afstemming Leerbedrijf – onderwijsinstelling DSV 9,3 (branche 8,4)
Gewogen gemiddelde DSV 9,4 (branche 9,0)